MokedfootballS
סקר תחבורה והרגלי נסיעה בקריית מלאכי
סקר התחבורה מטעם משרד התחבורה, נערך בקריית מלאכי וימשך עד סוף יוני ומטרתו ליצור בסיס נתונים מפורט לצורך בניית תכנית אב למערך התחבורה הציבורית בעיר ובאזור. במסגרת הסקר מגיעים נציגים לבתי התושבים בעיר ומציידים אותם במכשיר Data Logger (אוגר נתונים דמוי GPS), אשר אוסף מידע באמצעות אותות לווין. התושבים מפעילים את המכשיר שאוסף נתונים לגבי דפוסי פעילות ומיקום (יעדים מועדפים, אמצעי תחבורה בשימוש, שעות היום שבהן מתבצעת הפעילות וכד') ולאחר שהם משיבים על שאלות הסוקרים, נבנה מודל סטטיסטי באמצעותו ניתן יהיה לקבל תמונה מלאה על כל צרכי התחבורה בעיר ולתכנן עבור התושבים מערכת תחבורה ציבורית יעילה יותר. משפחות אשר מסכימות לקחת חלק בסקר מקבלות שובר שי במידה והשלימו את כל התהליך. עיריית קרית מלאכי קוראת בזאת לציבור תושבי העיר לשתף פעולה עם הסוקרים לטובת המטרה החשובה .
 


קריית מלאכי כלליסמל הישובנתוניםEnglish

מקור השם

קריית מלאכי היא עיר במחוז הדרום בישראל שהוקמה בשנת 1950 על אדמות הכפר הערבי קסטינה ו"מחנה קסטינה" של הצבא הבריטי, שהתקיים במקום עד מלחמת העצמאות, ועל שמם צומת קסטינה (מלאכי) המהווה היום שער כניסה לעיר.עם הכרזת הישוב למועצה מקומית בשנת 1958 הוסב שמו לקרית מלאכי כאות הוקרה והערכה לקהילה היהודית בלוס אנג'לס על תרומתם ליישוב המקום והמדינה. כמו כן קיבל השם את השראתו מספר מלאכי פרק א' פסוק א',

" מַשָּׂא דְבַר-יְהוָה, אֶל-יִשְׂרָאֵל, בְּיַד, מַלְאָכִי".

סמל היישוב

הסמל מורכב ממקצועות תעסוקה מהם התפרנסו ראשוני היישובkm
לבנים : מסמלים את ענף הבניה
פרח הפישתן : מסמל את המפעל הראשון בקרית מלאכי – מפעל "הפישתן"
גלגל שיניים : מסמל את ענף התעשייה
פטיש : מסמל את ענף בתי המלאכה
מאזניים : מסמלים את ענף המסחר
הסמל הוא ביטוי להערכה לפועלם של ראשוני היישוב ומייסדיו

הכרזה

  • קריית מלאכי הוכרזה כעיר בשנת 1998 , שטח השיפוט שלה הוא כ-5,000 דונם
  • אולוסיה – 23,727 – נכון לאוקטובר 2013 , צפיפות האולוסיה – 4188 אנשים לקמ"ר
  • רוב תושבי קריית מלאכי הם יהודים 99.7%
  • היחס בין נשים לגברים הוא 953 נשים לכל 1,000 גברים
  • דרוג חברתי-כלכלי בינוני-נמוך (4 מתוך 10)
  • אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב הגרים ולומדים ביישוב בשנת תש"ע (2009/2010) היה 70.3%
  • אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין כלל תלמידי כיתות י"ב הגרים ביישוב בשנת תש"ע (2009/2010) היה 47.8%
  • השכר הממוצע של השכירים בשנת 2009 היה 4,542 ש"ח – ממוצע ארצי: 7,070 ש"ח
  • ריבוי טבעי 359
  • אחוז עולי 1990+ מסך האוכלוסיה 18.2%

נתונים מפורטים: שנת 2007   שנת 2008    שנת 2009    שנת 2010    שנת 2011   שנת 2012

Kiryat Malakhi

Kiryat Malakhi (Hebrew: קִרְיַת מַלְאָכִי, also Qiryat Malakhi or Kiryat Malachi) is a city in Israel's Southern District, 17 kilometres (11 mi) from Ashkelon. According to the Israel Central Bureau of Statistics (CBS), at the end of 2013 the city had a total population of 23,727. Its jurisdiction is 4,632 dunams (~4.6 km²).

Education

According to CBS, there are 15 schools and 4,909 students in the city. They are spread out as 10 elementary schools and 2,867 elementary school students, and 2 high schools and 2,042 high school students. 47.9% of 12th grade students were entitled to a matriculation certificate in 2001.

Read More