מחלקת בטחון

מנהל האגף – מר אריה יוסף
אימייל aria@k-m.org.il

טלפון 08-8500877   נייד 050-8574892  פקס 08-8503024

מזכירת האגף – הגב’ עדנה
אימייל edna@k-m.org.il

טלפון 08-8500876

ימי עבודה: א,ב,ג,ד,ה,ו החל משעה 06.30 ועד … קב”ט העיר תורן בימי שישי ושבת

DividerImage

מטרת מחלקת הביטחון בעירייה  לשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר. המחלקה ערוכה לסייע בטיפול במצבי חירום כגון: רעידת אדמה, פיגועים ואסונות טבע .המחלקה מסיירת מדי בוקר בעיר לבדיקה שגרתית ובקורת של מאבטחים בבתי הספר ובגני הילדים . קב”ט העירייה ממונה:
·        ביטחון הציבור
·        יועץ ראש העיר בנושא ביטחון
·        ממונה חירום של העיר והציבור
·        ממונה על הביטחון והסדר בעיר ואירועי העיר .
·        רכז וועדת פס”ח מל”ח בשעת חירום .
·        מתאם פעילות בין וועדת מל”ח לגורמי צ.ה.ל. וביטחון .
·        תיאום עם גורמי משטרה ואחרים .
·        אחראי על המקלטים הציבוריים בעיר .
קב”ט מוסדות חינוך ·        הכנה והכשרת מאבטחים למוסדות חינוך
·         הכשרת עוזרי ביטחון במוסדות חינוך .
·        הכשרת מנהלי בתי ספר לקראת תרגילים
·        הכנת תיקי שטח של בתי הספר ומוסדות חינוך וציבור .
·        תיאום עם המשטרה ועריכת תרגילים משותפים .
·        תיאום עבודה ופגישות עם קב”ט מחוזי של משרד החינוך ועם מנהל בטיחות של משרד החינוך.
·        הכשרת מורים ועוזרי ביטחון לקבלת נשק .
·        אחראי על מחסן נשק – מפעל ראוי .
·        הדרכת לרכזי טיולים .
·        מתן אישורים לקטיינות בבתי הספר ובגני הילדים .

ב ט י ח ו ת
·        מנהל בטיחות.
·        מתן אישורים לפתיחת שנת הלימודים לבתי הספר וגני הילדים .
·        בדיקת מוסדות חינוך בתחילת שת הלימודים וגילוי ליקויים וטיפולם .
·        בדיקת מוסדות העירייה ומוסדות ציבור .
·        אישור איכלוס מוסדות חינוך חדשים .
·        מתן אישור לקייטנות לבתי הספר ולגני ילדים.
·        תיאום עם משטרת ישראל ,מ.ד.א,כיבוי אש בנושא בטיחות .
·        ביקורת בטיחות וגיאות לשם קבלת הפעלה לכל מוסד.
·        בדיקות בטיחות לפי חוזר מנכ”ל בבתי הספר וגני ילדים והעברת דוח למנכ”ל העיר ולמנהלים הנוגעים .