בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
אחוות אחים רח’ הנגב 8581907
8586923
לוי קלרה עובד מרים 611053
אלי כהן גובר – 15 8581316 עליזה שני הדס כהן + רחל מסורי 611798
הראל שכונת גן שמואל 8581310
8504824
אבי חדד גלית צרויה 612051
נצח ישראל גושן – 1 8582171 רוית גדנקן שולה אבידן 611061
חב”ד בנות שכונת חב”ד 8581318 הבר רחל רבקה אביטן 612234
חב”ד בנים שכונת חב”ד 8581062 זאב קפלן ברוך 612994
תורני עציון שכ’ נרקיסים 8505087 תמיר ישרים עליזה סלע 614560
ישורון ויצמן ת.ד.45 858131 יהושע מלכה שמחה 611335
תלמוד תורה בית יוסף שד’ י-ם 8585450
8502088
חיאמי מרדכי שמעון אביטל 247460
תיכון אמי”ת רח’ בר יהודה 8581315 הדס שרעבי אורנה זורנו 670414
אולפנת אמית רח’ בר יהודה 8582403
8600875
אילנה עמר
תיכון גימנסיה דרכא שד’ בן גוריון 8581317
8580462
מיכל חזן מירי כהן 670422
תיכון בית חנה שכונת חב”ד 8587850 תמר גרוזמן נילי וולס 640631