בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
אחוות אחים רח’ הנגב 8581907
8586923
לוי קלרה עובד מרים 611053
אלי כהן גובר – 15 8581316 אירית טיירו רוית אסולין 611798
הראל שכונת גן שמואל 8581310
8504824
אבי חדד גלית צרויה 612051
נצח ישראל גושן – 1 8582171 רוית גדנקן שולה אבידן 611061
חב”ד בנות שכונת חב”ד 8581318 שריתה שוויכה רבקה אביטן 612234
חב”ד בנים שכונת חב”ד 8581062 אהרון מנגמי ברוך קפלושני 612994
תורני עציון שכ’ נרקיסים 8505087 רפי סרי זלטוש לרר 614560
ישורון ויצמן ת.ד.45 858131 יהושע מלכה תמי יוחנן 611335
תלמוד תורה בית יוסף שד’ י-ם 8585450
8502088
ברוך כלף תהילה בהרן 247460
תיכון אמי”ת רח’ בר יהודה 8581315 הדס שרעבי ליאת קטני 670414
אולפנת אמית רח’ בר יהודה 8582403
8600875
יוסי ברוייאר
תיכון גימנסיה דרכא שד’ בן גוריון 8581317
8580462
מיכל חזן מירי כהן 670422
תיכון בית חנה שכונת חב”ד 8587850 תמר גרוזמן נילי וולס 640631