דף חירום
תושבים יקרים,
בתיאום עם פיקוד העורף נוקטת העירייה המשך השנה בכל הפעולות הנדרשות להבטחת מוכנות העיר לכל התפתחות ביטחונית שתתרחש.
מחלקת ביטחון בודקת את כל המקלטים הציבוריים ומבצעת תיקונים והשלמת ציוד וערוכים לפתיחה מיידית שלהם במידת הצורך.
תושבי העיר היקרים , אנא דאגו לניקיון ותקינות המקלטים הפרטיים ופנו את הציוד המיותר.
המוקד העירוני עומד לרשותכם 24 שעות ברציפות ומוכן לענות על כל פנייה או בקשה מצידכם. עדכונים קבועים מופיעים באתר העירייה באינטרנט.
אנא הישמעו להנחיות פיקוד העורף.