היתר בניה

אגף הנדסה ותשתיות
כתובת:
רחוב ז’בוטינסקי בניין הקניון לשעבר קומה א’
טלפון : 08-8608721
פקס : 153-8-8585036
אימייל :

מייל מזכירות הנדסה

מנהל האגף – מר נעם רווחה , מהנדס העיר

עמוד יצירת קשר

קבלת קהל

יום ב’ בין השעות 08:30-12:00
יום ג’ בין השעות 08:30-12:00 ו- 16:00-18:00
לא ינתן מענה טלפוני בשעות קבלת קהל

מענה טלפוני בודקות: א’, ב’, ד’, ה’ בין השעות 13:00-15:00

כתובת הוועדה: ז’בוטינסקי 8 קרית מלאכי, קניון הקריה

https://www.google.co.il/maps/@31.7259673,34.7455539,18z

שם תפקיד דוא”ל שלוחה
נעם רווחה מהנדס העיר noam@k-m.org.il 08-8608721
אושרית אשכנזי מזכירת המחלקה oshrit@k-m.org.il 0
שירה מעודה מנהלת הוועדה shira@k-m.org.il 8
יחיאל כהן מנהל פרוייקטים תשתיות ופיתוח yechiel@k-m.org.il 9
יורי רחמן מידען,בודק תב”עות uri@k-m.org.il 2
סימה חזן מזכירת תב”עות sima@k-m.org.il 1
רחלי רבינוביץ בודקת רישוי rachelr@k-m.org.il *-2
סהר קלאפיש בודקת רישוי sahar@k-m.org.il *-1
אבי אטיאס בודק רישוי aviat@k-m.org.il * 3
רפאל אבייב מפקח בניה rafeal@k-m.org.il 3
הגר סגל מפקחת בניה hagar@k-m.org.il 3
לירז כהן מפקחת בניה liraz@k-m.org.il 4
ניר עזרא שמאי ועדה nir.shamaut@gmail.com 7
סימונה לחיאני מזכירת פיקוח ושומה simona@k-m.org.il 6
בת-חן אלגזר עוזרת מהנדס, מתכננת ערים bathen@k-m.org.il 5

היטל השבחה

טיפול בתביעות פיצויים המוגשות בגין תוכניות בניין עיר מאושרות.
קביעת שומות לצורך קביעת היטלי השבחה, וגבייתם.

פיקוח על הבניה

אכיפת חוק התכנון והבנייה, פיקוח על בנייה בעיר והתאמתה להיתר הבנייה. הפעילות כוללת ביקורת נרחבת בשטח, איתור עבירות, הכנת כתבי אישום וביצוע צווי הריסה.

רישוי בניה

הוצאת היתרי בנייה, החל מפתיחת התיק, דרך בדיקת התוכניות והכנתן לדיון בוועדות התכנון הסטטוטוריות. הוצאה מן הכוח אל הפועל של תוכניות בניין עיר.

נגישות נכים

גיבוש כללים וקביעת תקן עירוני בתחום נגישות נכים. הפעילות כוללת הדרכת בעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה לצורך פיקוח על יישום החוק וליווי כאשר מתעורר צורך בתיקון ליקויי נגישות.

מבנים מסוכנים

איתור מבנים מסוכנים בעיר, תוך בחינה פיזית של המבנים, התראה בפני הבעלים והנחייתם בטיפול להסרת הסכנה.
המחלקה, כחלק ממערך החירום, מסייעת במתן הערכות מצב הנדסיות מייד לאחר אירוע חבלני או פגעי טבע וכדומה