הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא –
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל –

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ”ב קישור לקובץ תקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור – העבודות והמבנים הכלולים בפטור

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים, באתר http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: shira@k-m.org.il