אגף החינוך -כללי

שם מנהל אגף החינוך: ד’ר אבי אדרי
מספר עובדים במטה האגף: 9 עובדים במטה אגף החינוך.
אוכלוסיית היעד: ילדים ובני נוער, הורים ותושבי העיר ק.מלאכי הצורכים את שירותי החינוך והנוער.
הכתובת : עיריית קריית מלאכי ת.ד.1
המיקום: בצמוד לבנק הפועלים
טלפון: 08-8500868
פקס: 153-88500868
דואר אלקטרוני: nitzan@k-m.org.il
ימים ושעות פעילות: שעות הבוקר בכל ימות השבוע (למעט יום שישי) שעות אחה”צ ביום ג’ עד שעה 18:00.

אגף החינוך בעיריית קריית מלאכי אחראי לאספקת תשתיות ארגוניות, תקציביות ומנהלתיות במטרה לאפשר הפעלה איכותית של מוסדות החינוך ומערכת החינוך בעיר. עיקר הפעילות ממוקדת בחינוך הפורמאלי (גני ילדים, בתי ספר יסודיים, ותיכוניים) ובחינוך הבלתי פורמאלי במסגרת יחידת קידום נוער העירונית, תוכניות רווחה חינוכית, תוכניות אגודה לקידום החינוך,קרן קרב ואחרים.במערכת החינוך העירונית כ-44 גנים, 9 בתי ספר יסודיים, 3 מוסדות חינוך לתיכון. כמו כן לומדים תלמידים מקריית מלאכי מחוץ לעיר בפנימיות, מוסדות חינוך מיוחד,ובתי ספר טכנולוגים.
אגף החינוך דואג להקצות את השטחים והמבנים המיועדים למוסדות החינוך ולספק שירותי אחזקה, שמירה, ניקיון רכישת ציוד, שיפוצים וחידוש מבנים. כמו כן אחראי אגף החינוך להקמת חדרי משאבים, ספריות מעבדות חדרי מחשבים וניהול מגוון רב של ועדות, צוותי היגוי ופורמים לשיתוף פעולה בתחום החינוך.
בתחום הפדגוגי מספק אגף החינוך שירותים שונים מטעם המדינה כגון שירותים פסיכולוגיים, דאגה לביקור סדיר, רווחה חינוכית, ועדות השמה לחינוך המיוחד. ושירותים פדגוגיים משלימים מטעם העירייה והמדינה כגון תוכניות העשרה מגוונות , מועדוניות, שירותים שונים לנוער, שירותים פרא-רפואיים מתן תגבור לימודי וכד’

 השירותים המרכזיים של האגף החינוך –תפקידי המחלקה

ניהול ואספקת שירותים לגני הילדים והגיל הרך
האגף מספק מגוון שירותי ניהול, ארגון ופדגוגיה כולל: שירותי רישום, תוכניות העשרה שונות, מרכז מוסיקה לגנים, פרויקטים מיוחדים, תוכנית יום חינוך ארוך, מרכז לגיל הרך, מרכז מוסיקה לגיל הרך, קייטנות קיץ, תוכניות הזנה, אחזקה הצטיידות שיפור סביבות לימוד, תיאום פעולות עם גורמי משרד החינוך וכד’. הפעילות מתואמת באמצעות צוותי היגוי לתוכניות השונות .
שירותים מגוונים לבתי הספר (יסודי, תיכונים)
האגף מספק לבתי הספר מגוון שירותים הכוללים שירותי רישום, שירותים פדגוגיים מגוונים, תוכניות העשרה, שירותי תחזוקה ואחזקת מבנים, שירותי מנהל, סיוע ותמיכה כפי שיפורט בהמשך.

שירות פסיכולוגי חינוכי
השירות הפסיכולוגי החינוכי מספק למוסדות החינוך מגוון שירותים פסיכולוגיים חינוכיים כולל ביצוע אבחונים, יעוץ לאנשי מקצוע, שירות פסיכולוגי משלים, תוכניות מניעת אלימות, היערכות וטיפול במצבי חירום, וכד’.

דאגה לביקור סדיר והתמדה בלימודים- מדור ביקור סדיר
האגף אחראי לאבטח הביקור הסדיר ויישום חוק חינוך חובה לכלל ילדי העיר תוך מאבק מתמיד באמצעים שונים למניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך.
נושא זה מטופל ע”י מספר גורמים כולל המדור לביקור סדיר, יחידת קידום נוער, תוכניות בבית הספר “מלא” “אומץ

שירותים מגוונים לנוער -יחידת הנוער
יחידת הנוער העירונית מספקת מגוון שירותים לבני נוער בעיר כולל תנועות נוער, מועדוני נוער, מרכז מיוחד לקידום נוער מנותק, מועדון עציון לבני נוער, גרעין נח”ל קהילה וכד’.

שירותי רווחה חינוכית -מדור שח”ר
מדור שח”ר מספק מגוון שירותי רווחה חינוכית בתוך בתי הספר, ופרויקטים המיועדים לאוכלוסיית תלמידים חלשים, עולים חדשים ותלמידים הנמצאים מצוקות שונות בכל שכבות הגיל. בין השאר מדור שח”ר מעורב תוכניות הטף והאתג”ר, תוכניות עולים, מרכזים חינוכיים, תוכניות למוכשרים, תגבור בגרויות, מרכזי למידה, אוריינות בגני הילדים, פעילות במרכז מדעים, תוכניות שיקום שכונות ועוד.

שירותי אחזקה ותיקוני שבר- מח’ אחזקה
אגף החינוך מספק באמצעות מחלקת האחזקה העירונית מגוון שירותים לאחזקה שבר ותיקון ליקויי בטיחות ,כמו כן אחראי מחלקה אחזקה לביצוע תיקוני שבר באמצעות מערך אבות הבית של בתי הספר .

שירותי ניהול תקציב, רכש וגיוס משאבים
האגף מספק באמצעות תקציבאי האגף שירותי ניהול והעברת תקציבים, ניהול רכש, איתור מקורות תקציב חדשים, מיפוי ואיגום משאבים ובקרה על מיצוי תקציבים במכלול התוכניות והפרויקטים הפועלים בעיר במערכת החינוך.

ניהול מערך הסעות
אגף החינוך מספק באמצעות רכז הסעות מערך הסעות לבתי הספר ותלמידי החינוך המיוחד בעשרות מסלולים שונים.

שירות בטיחות בדרכים
אגף החינוך מספק באמצעות רכזי זהירות בדרכים בבתי הספר שירותי תכנון, ניהול, הנחייה ובקרה על מגוון תוכניות זהירות בדרכים הפועלות בעיר בשיתוף משרד התחבורה, משרד החינוך, משטרת ישראל וגורמים נוספים.

שירות לפניות הציבור והסברה
האגף מספק ללקוחות האגף מידע מגוון על השירותים השונים של מערכת החינוך בחוברות מידע, כנסים, אתר אינטרנט, דוברות, תקשורת מקומית ועוד. כמו כן מטפל האגף בפניות הציבור למערכת החינוך.

תיאום ואיגום משאבים
במסגרת אגף החינוך פועלים מגוון פורומים וצוותי היגוי במטה לארגן, לתאם ולאגם משאבים ותוכניות פעולה בין מגוון גורמים. בין השאר מפעיל האגף ,פורום פיקוח עירוני, , ועדות הכוון למניעת נשירה, צוות היגוי עירוני “מוטב יחדיו” “פאקט”,ועד היגוי “פרויקטים” , ועדת היגוי לתוכניות שח”ר, צוות היגוי לפעילויות האגודה לקידום החינוך, תוכנית קרב, ואחרים.

  מטרות מרכזיות

1.הענקת תמיכה ארגונית ,מנהלית ותקציבית ומתן משאבים ושירותים (כספים ,מבנים,ציוד ,כוח אדם) למערכת החינוך ברשות המקומית.
2.מתן מענה מיטבי לצרכי הקהילה והיחיד בתחום החינוך .
3.טיפוח ושיפור האיכות של החינוך .
4.קידום יוזמות ומפעלים חינוכיים.
5. עבודה מערכתית בשיתוף עם מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.

הגדרת תפקידים

מזכירת המחלקה – ניצן אהרונוב
1.אחריות לניהול משרד המחלקה ,תאומי לו”ז ופגישות .
2.הדפסות .
3.קבלת קהל .
4.אחריות על רווחה חינוכית להכנת התקציב בשיתוף מנהל האגף ותקציבאי .
5.אחריות על פרויקט “אופק” ניהול ומעקב תקציבי בשיתוף חשב האגף.
6.אחריות ועדות השמה ,הכנת מכתבים ושליחתם להורים ,זימון חברי הועדה ,שליחת תשובות להורים .
7.שיבוץ תלמידי חינוך מיוחד :שליחת בקשות לרשויות אחרות ומעקב .
8.ריכוז תשלומי אגרות חוץ חינוך מיוחד ניהול ומעקב.
9.רישום לכיתות א’ :הכנת מדבקות ,מכתבי הפניה ושליחתם להורים .
10.טפול בבקשות העברה מבית ספר לבית ספר ,יסודי ותיכון .
11.עבודה מול מזכירות בתי הספר ומנהלי בתי הספר .
12.טיפול בפניות ציבור,רשום ומעקב .
13.עבודה שוטפת מול מפקחי משרד החינוך ,ממ”ד,מ”מ.
14.עבודה שוטפת מול מפקחי החינוך המיוחד ,ומתי”א.
15.הכנת דיווחי שכר .

חשבת המחלקה – הדסה טלפון :08-8500814
הסעות
1.תכנון והפעלת מערך ההסעות העירוני בתאום ועדות השמה שיבוץ בחינוך המיוחד .
2.ביצוע בקרה ופיקוח על מערך ההסעות .
3.הכנת מכרזים להסעות במאמץ לחיסכון בעלויות .
4.ניהול תקציב והכנת דוחות לקבלת החזרי תקציב ממשרד החינוך .
5.טיפול מול חברות ההסעות בנושא ליווי הסעות.
6.מתן שירות ללקוחות האגף בתחום הסעות .
חשבות
1.עבודה מול גזבר ,עוזרת גזבר ,מנהל רכש ,גביה ,הנהלת חשבונות .
2.דיווח למשרד החינוך של דוחות בהתאם .
3.תיק חוזים :ניהול תיק חוזים של אגף החינוך .
4.טיפול ברכישת ציוד ,ריהוט,ציוד מדעים ,ציוד ספורט .