טבלת תעריפי הועדה לתכנון ובניה

סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
ידני אגרות בניה 11 קיזוז 0 0
ידני אגרות בניה 12 הסכם פשרה 0 0
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.017 חידוש היתר לבקשה מ”ר 0 0
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 פטור לרשויות מקומיות מ”ר 0 0
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח’ 299.06 299.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.102 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ’ מ”ר 32.3 32.3
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.103 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים לכל מ”ר נוסף מעל 2000 מ’ מ”ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ”ר 32.3 32.3
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ”ר מ”ר 32.3 32.3
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ”ר (לכל מ”ר נוסף) מ”ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ”ר 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת עד 100 מ”ר מ”ר 1.11 1.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת מעל 100 מ”ר מ”ר 0.55 0.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ”ר 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 בניית מיתקנים הנדסיים מ”ק 3.59 3.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב – עד 3 מיליון מ”ק מ”ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ”ק 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.405 לוחות קולטי שמש-פוטו וולטאי או תרמו סולארי עד 10,000 מ”ר מ”ק 1.17 1.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.406 לוחות קולטי שמש במתקן פוטו וולטאי לכל מ”ר נוסף מעל 10,000 מ”ר מ”ק 0.1 0.1
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ”ק 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.501 עבודות להכשרת אתרים לפסולת יבשה מ”ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ”א 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ.א. 1.2 1.2
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ.א. 0 0
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח’ 299.06 299.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת מ”ר 59.81 59.81
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.850 עבודה מצומצמת ועבודות אחרות מ”ק 299.06 299.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה מ”ר 0 0
היטלי פיתוח היטל סלילה(בסיס2009/03) 2 == היטל כביש מדרכה == 0 0
היטלי פיתוח היטל סלילה(בסיס2009/03) 2.05.1 כולל שטח קרקע שעליו עומד הבניין מ”ר 0 0
היטלי פיתוח היטל סלילה(בסיס2009/03) 2.25.1 הקרקע שעליו עומד הבניין מ”ר 0 0
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3 == היטל מים == 0 0
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.05 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יח”ד עסק או משרד יח’ 18.63 1,411.49
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.1 חיבור רשת פרטית לכל יח’ מלאכה ותעשיה עד 100 מ”ר יח’ 13.97 1,058.43
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.15 חיבור רשת פרטית לכל מ”ר מלאכה ותעשיה מעל 100 מ”ר מ”ר 0.16 12.12
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.2 הנחת צינורות לכל נכס עד 1/2 דונם יח’ 27.93 2,116.09
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.25 הנחת צנרת לכל מ”ר נוסף למגרש מ”ר 0.07 5.3
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.3 הנחת צינורות לכל מ”ר בניין מ”ר 0.19 14.4
היטלי פיתוח היטל מים (בסיס 1984/03) 3.35 הנחת צנרת לכל מ”ק לא למגורים מ”ק 0.07 5.3
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4 == היטל ביוב == 0 0
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4.05 אגרת ביוב ציבורי למגרש מ”ר 1.12 2.87
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4.1 אגרת ביוב ציבורי למבנה מ”ר 6.05 15.5
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4.11 אגרת ביוב ציבורי למגרש – לא בשימוש מ”ר 0 0
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4.15 ביוב מאסף למגרש מ”ר 1.6 4.1
היטלי פיתוח היטל ביוב (בסיס 1984/03) 4.2 ביב מאסף לבניין מ”ר 8.64 22.14
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5 == היטל תיעול == 0 0
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.05 תיעול – קרקע, לכל מ”ר משטח הקרקע מ”ר 28.45 28.45
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.1 היטל תיעול לפי מגרש (תשתיות על) מ”ר 4.82 4.82
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.15 תיעול – בניין, לכל מ”ר משטח הבניין מ”ר 61.36 61.36
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.151 תיעול – בניין, לכל מ”ר משטח הבניין מ”ר 61.36 61.36
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.2 תשתיות פנימיות קרקע מ”ר 23.38 23.38
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.25 היטל תיעול לפי בניין (תשתיות על) מ”ר 10.39 10.39
היטלי פיתוח היטל תיעול (בסיס 2009/05) 5.3 היטל תיעול תשתיות פנימיות – בינוי מ”ר 50.43 50.43
היטלי פיתוח היטל שצ”פ (בסיס 2009/03) 6 == היטל שצ”פ == 0 0
היטלי השבחה היטלי השבחה 10.1 היטל השבחה 0 0
היטלי השבחה היטלי השבחה 10.2 היטל השבחה 0 0
היטלי השבחה היטלי השבחה 10.3 היטל השבחה 0 0
היטלי השבחה היטלי השבחה 10.4 היטל השבחה 0 0