יחידות האגף לשירותים חברתיים

יחידת התמכרויות:

מרכז חוסן
עו”ס אחראי: רמי חג’בי
למי מיועד השרות: מכורים לסמים, אלכוהול.
ימי פעילות:
דרכי פנייה: 8504077 – 08.

יחידת נוער וצעירים:
מתנ”ס קיבוץ גלויות 13.
אחראית: מנהלת היחידה מיכל זרוק
למי מיועד השרות:
נוער בסיכון בגילאי 13 – 25 – בנים בלבד.
14 – 18 – בנים ובנות המנותקים ממסגרת חינוך פורמלי.
ימי פעילות:
א’: 8:00 – 16:00.
ב’: 8:00 – 19:00.
ג’: 8:00 – 19:00.
ד’: 8:00 – 19:00.
ה’: 8:00 – 16:00
דרכי פנייה: 8580665 – 08.

קשישים:
מועדוני קשישים:
קיבוץ גלויות – לקשישים עצמאיים.
אחראית: שוש דיין.
טלפון: 8584083.
חב”ד לקשישות עצמאיות– מיועד לנשים דתיות מחב”ד
אחראית: ברוריה עזריאל.

מרכז יום לקשיש – לקשישים סיעודיים.
אחראי: הרצל מורד
טלפון: 8505030.