צו ארנונה לאישור המליאה לשנת 2020

בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 2019

מחלקת גביה

מנהל המחלקה – אבי שר שלום
טל.08-8608728
אימייל avisar@k-m.org.il

שעות פעילות :
ימים א – ה 8.00-13.00
יום ג’ 16.00-18.00
טלפונים 08-8608781-6
פקס – 08-8608770
עמוד יצירת קשר

אגף גזברות

מנהל המחלקה – צביקה דוידי טל.08-8500851
אימייל tzvika@k-m.org.il

כתובת:
כיכר רבין 1 בניין העירייה
טל’ 08-8500848

פקס 08-8500811 אימייל

עמוד יצירת קשר

טפסי גביה

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא נזקק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע - חינוך
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה
הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי - חינוך
הוראת קבע בכרטיס אשראי ארנונה
טופס השגה על חיוב בארנונה

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח למייל avisar@k-m.org.il