בהמשך להחלטה 134 מפרוטוקול 32 , מה-  24.12.15 , הוחלט כי ישיבות מליאה מן המניין יתקיימו בכל חודש ביום רביעי לתחילת החודש .
לפני כל ישיבה יצא זימון עם הנושאים לסדר היום בצירוף חומר לישיבה.

מועד הישיבה מיקום שעה סדר יום
03.10.2018 בניין העירייה 18:00
05.09.2018 בניין העירייה 18:00
01.08.2018 בניין העירייה 18:00
04.07.2018 בניין העירייה 18:00
06.06.2018 בניין העירייה 18:00
09.05.2018 בניין העירייה 18:00
15.04.2018 בניין העירייה 18:00
07.03.2018 בניין העירייה 18:00
07.02.2018 בניין העירייה 18:00
07.12.2017 בניין העירייה 18:00 1. הארכת מבצע הנחות ארנונה בחודש נוסף
2 . שינויים תקציביים 2017
3. אישור תברי”ם