מועד הישיבה מיקום שעה סדר יום
07.12.2017 בניין העירייה 18:00 1. הארכת מבצע הנחות ארנונה בחודש נוסף
2 . שינויים תקציביים 2017
3. אישור תברי”ם