מועצת העיר 2018

  פרטי התקשרות מפלגה
  אליהו (ללו) זהר

ראש העיר

מייל : eliz@k-m.org.il

טלפון : 08-8500842

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”
  שמעון חזן

סגן ראש העיר

מייל : shimonh@k-m.org.il

טלפון : 052-5665272

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”
  אברהם (בבר) אזולאי

חבר מועצת העיר

מייל :  aviaz@histadrut.org.il

טלפון : 050-7643525

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”
  יוסי סולימני

סגן ראש העיר

מייל : yossulimani@gmail.com

טלפון : 052-5164488

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “ים”
  שי סיום

חבר מועצת העיר

מייל :  shaisium@gmail.com

טלפון : 050-8813135

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “התקווה לעידן חדש”
  יעקב טלה

חבר מועצת העיר

מייל :  yakovtala@gmail.com

טלפון : 050-7377303

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “התקווה לעידן חדש”
  אליאור עמר

חבר מועצת העיר

מייל :  elioramar@gmail.com

טלפון : 052-7281730

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים 2018”
  מירי דדון

חברת מועצת העיר

מייל :  mirisada19@gmail.com

טלפון : 054-7457805

חברת מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים 2018”
  עו”ד בצלאל (צלי) מזרחי

מ”מ ראש העיר

מייל :  tzalim@gmail.com

טלפון : 052-7707700

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “שס”
  מיכאל מישל טפירו

חבר מועצת העיר

מייל : mishel@k-m.org.il

טלפון : 054-7002273

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “שס”
  מוטי יעקובוב

חבר מועצת העיר

מייל :  motti684@gmail.com

טלפון : 052-8690946

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “שס”
  שלומי מלכה

חבר מועצת העיר

מייל : 7183709@gmail.com

טלפון : 052-2631073

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הכֹח לתושבים”
  נדב ויצמן

חבר מועצת נעיר

מייל : Nadav.veizman@walla.com

טלפון : 050-8617607

חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הליכוד”