מים וביוב
מחלקת המים והביוב :

תפקיד אגף המים, הביוב והתיעול הוא לספק מים לתושבי העיר קרית מלאכי , מבחינת הכמויות, האיכויות והלחצים וכן לתחזק באופן שוטף את מערכות המים, הביוב והתיעול.
האגף מתפעל את מערכות הביוב והתיעול בעיר (כ- 60 ק”מ קווי ביוב, כ- 60 ק”מ קווי תיעול).

האגף מספק כ – 2.2 מיליון מ”ק מים בשנה , 60 ק”מ צנרת, 9,000 מדי מים ו- 350 מגופים.

האגף מתחזק ומתפעל את מכון המים ומכוני השאיבה העירוניים לביוב ותיעול.

במהלך שנת 2008 יוחלפו כ- 3,500 מדי מים בבתי התושבים כולל מדי מים ראשיים.

מים • תחזוקת מכון המים העירוני מגדל המים + בריכת אגירה.
• תחנות שאיבה למים
• תחזוקת רשת המים העירונית – תיקוני שבר

ביוב

• תחזוקה שוטפת של תחנות השאיבה לביוב
• תחזוקת רשת הביוב העירונית –תיקוני שבר
• תחזוקת קו הסניקה הראשי.
• טיפול בסתימות ביוב

ניקוז

• תחזוקת רשת הניקוז העירונית
צרכנות מים
• החלפת מדי מים
• הסבת מדי מים

פרויקטים

• בניית תחנות שאיבה למים ולביוב
• שיפור ושיקום רשת המים העירונית
• שיפור ושיקום רשת הביוב העירונית
• שיפור ושיקום רשת הניקוז העירונית