5 בעלי תפקידים ברשות בעלי השכר הגבוה ביותר

להלן 5 בעלי תפקידים ברשות בעלי עלות השכר הגבוה ביותר לשנת 2017

א. יועצת משפטית
ב. מנכ”ל העירייה
ג. מבקר העירייה
ד. וטרינרית
ה. מהנדס העירייה

לאתר הממונה על השכר