מחלקת בטחון-רשימת מקלטים ציבוריים

מס’     כ ת ו ב ת סוג מחזיק המפתחות טלפון
 1 רח’ לוי אשכול                  19 עילי עופרה יוסף 052-6124404
 2 מלמסון                             2 עילי לימור יוסי דהן 050-2191335
050-6778788
 3 רח’ בן גוריון                    42 עילי אורית 052-3295977
 4 רח’ משה שרת                   3 עילי סופיה 050-2184076
 5 סאן דייגו                          34 עילי יניב אלמוגי 050-8238334
 6 הגולן                               40 עילי מקסים בוהדנה 050-8558970
7 רח’ דורי יעקב                 1 עילי אריה   יוסף 050-8574892
8 רח’ דורי יעקב                  14 עילי יורם עזר 050-4049134
9 דוד אלעזר                      10 עילי אלי ששון 050-8574877
10 יקינטון                            2 עילי בטחון מפתחות בטחון
11 יקינטון                           4 עילי בטחון 0508574892
12 יקינטון                            11 עילי בטחון 0508574892
13 משעול הרדוף                  4 עילי בטחון 0508574892
14 יקותיאל אדם                    17 עילי בטחון 0508574892
15 יצחק שדה                        4 עילי בטחון 0508574892
16 שז”ר                              4 תת קרקעי בטחון 0508574892
17 ויצמן                              16 עילי בטחון 0508574892
18 בן גוריון                         89 עילי בטחון 0508574892
19 עזרא ונחמיה                    13 תת קרקעי בטחון 0508574892
20 רזיאל דוד                       10 תת קרקעי בטחון 0508574892
21 סאן דייגו                        7 תת קרקעי בטחון 0508574892
22 סאן דייגו                        21 תת קרקעי בטחון 0508574892
23 אילת                           27 עילי בטחון 0508574892
24 אילת                             51 עילי בטחון 0508574892
25 הגולן                              1 עילי בטחון 0504049134
26 הגולן                              34 עילי בטחון כולל אחידא
27 שבז”י                            30 עילי בטחון 0508574892
28 ז’בוטינסקי                        45 תת קרקעי אריה פיקל מרכז הפעלה
29 המלאכה                          3 עילי בטחון 0504049134
30 החרושת                          12 תת קרקעי בטחון 0504049134
31 המלאכה                          7 תת קרקעי בטחון 0504049134
32 החרושת                            8 עילי אלי ביטון 050-8558968
 33 החרושת                          11 עילי אלי ביטון 050-8558968
34 זבוטינסקי                        43 תת קרקעי בטחון אריה 050.8574892
35 ורדימון                            17 עילי מסודי אוחיון 050-7421169
36 משה שרת                         6 עילי שאול 050-2719010
37 סאן דייגו                          40 תת קרקעי ניקול ג’יבלי
בית תמחוי
052-4253430
 38 לוי אשכול                        19 עילי הרב שושן משה 052-3159313
 39 יקותיאל אדם ,                  58 תת קרקעי שמעון כהן 050-7318010
 40 אריה צימוקי                     13 עילי אייל חדד 050-7674207
 41 שז”ר                                8 עילי חיים קריאף 050-8865698
 42 סאן דייגו                         10 תת קרקעי אלי עטון 052-8198520
43 סאן דייגו                          15 תת קרקעי יוסי אווסקה 08-8503266
44 טיילת קיבוץ גלויות ליד בלוק 20 עילי הרב יורם ראוו י 050-6686646
08-68163368
45 מרכז מסחרי ש”דבין גוריון 18 עילי רחל עזר 050-7561812

מיקום מגוניות וכתובות ברשות מחלקת בטחון בעירייה

1. מרכז מסחרי בחניית משחטה מאחורי לשכת תעסוקה,
2. חב”ד בחנייה ליד בלוק מס’ 51 {1150)
3. רח’ {בעש”ט }חב”ד מול מועדון פיס בחנייה,
4. מרכז מסחרי ליד קפה אופל (פינטו)
5. בן גוריון מול בית מס’ {45}מוד למתקן משחקים גדול.
6. רח’ הרצל ליד בית מס’ {11}ל פינטו
7. רח’ הרמב”ם {33} ליד משפחת סרגני ואוחנה,
8. רח’ הרצל בכניסה לחנייה לאצטדיון ליד בלוק מס’ 3145
9. בכניסה לאצטדיון מצד ימין של השער.

נוהל פתיחת מקלטים

א. כחלק מהיערכות העירייה בתחום התגוננות אזרחית לפתיחת והפעלת מקלטים ציבוריים בחירום.

ב. העירייה בשגרת חירום- המקלטים ותחזוקתם יטופלו בצורה טובה על מנת להשמיש אותם בזמן חירום.

ג. הנוהל יתן מענה לסדר פעולות לאחר קבלת הנחייה לפתיחת מקלטים עד לחזרה לשגרה.

ד. סדר פעולות לפתיחת המקלטים:

1. מקום המצאות כלל המפתחות– בחלקם בידי מחלקת הביטחון ומחלקת הרווחה וכן בבתי הכנסת או ממונה שכונתי על המקלט.

2. פתיחת המקלטים והמיגוניות – יתבצע ע”י מחלקת הביטחון אריה יוסף, יורם עזר, אלי ששון ופליקס.

מחלקת רווחה– הממונים על המקלטים/מועדוניות יפתחו את המקלטים.

בתי כנסת – מקלטים שהינם דו תכליתי כל אחראי בית כנסת יפתח את המקלט ברגע שיקבל הוראה ממחלקת ביטחון. קיימים טלפונים של מחזיקי בתי הכנסת.

אחראי מקלט שכונתי – קיים אחראי מקלט שמונה ע”י העירייה לפתיחת מקלטים בשעת חירום.

3. תוכניות לפרסום לאוכלוסיה– בכל האמצעים שעומדים לרשות העירייה, מיקום המקלטים, הסברה לתושב ואתר אינטרנט של העירייה לפרסום מקלטים/מגוניות.

4. קיים פירוט ציוד המאוכסן במחסני עירייה לכל מקלט.

5. תוכנית שינוע ציוד למקלטים מחלקת אחזקה, שירות ורווחה יחלקו ציוד למקלטים על פי הנדרש.

6. ניהול המקלט אחראי מקלט יהיה מבין עובדי העירייה או ממתנדבי תושבי האזור וידווח על כל תקלה במקלט.

7. תכנון סיורים קיימת תוכנית בדיקת מקלטים ציבוריים ע”י מחלקת הביטחון. כל תקלה מופנית למוקד העירוני לטיפול.

8. סגירת המקלטים – לאחר קבלת החלטה על סגירת המקלטים הציוד שנמצא במקלט יוחזר למקומו למחסני העירייה.

ניקיון– בסיום סגירת המקלטים העירייה תדאג לבצע ניקיונות במקלטים שפעלו בהם.

9. בדיקת המערכות החיוניות במקלט בוצעו, הועברה רשימה לטיפול לחשמל, מים וניקיון סביבתי.