מחלקת בטחון-רשימת מקלטים ציבוריים
מספר מקלטשכונהרחובשייכותאיש קשרטלפון
1נרקיסיםלוי אשכול 19רווחה-מנהלת שכונת הרצלעופרה יוסף052-6124404
2נרקיסיםורדימון 17 באחריות נציג שכונתימסודי אוחיון050-7421169
3נרקיסיםבר יהודה 39/מלמסון 1רווחה-מועדונית נרקיס, מופעל ע"י לימורלימור050-2191335
4נרקיסיםלוי אשכול 19לימוד תורה הרב שושן משהשושן משה052-3159313
5יגאל אלוןדורי יעקב 1עיריהאלי ששון -בטחון050-8574877
6יגאל אלוןדורי יעקב 14עיריהאלי ששון -בטחון050-8574877
7יגאל אלוןדוד אלעזר 10עיריהאלי ששון -בטחון050-8574877
8יגאל אלוןמשעול הרדוף 4עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
9יגאל אלוןיקינטון 2עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
10יגאל אלוןיקינטון 4 עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
11יגאל אלוןיקינטון 11עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
12יגאל אלוןיקותיאל אדם 58לבדוק -בית כנסתידידיה הלוי054-5840440
13יגאל אלוןיקותיאל אדם 17עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
14יגאל אלוןיצחק שדה 4עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
15יגאל אלוןאריה צימוקי 13בית כנסת נאור מנחםאייל חדד050-7674207
16ויצמןשז"ר 4מעדון לנוער ידידיה גרין054-7140045
17ויצמןשז"ר 8בית כנסת בוכריאברהם 523329586
18בן גוריון בן גוריון 42רווחה-מועדונית אקי"םרווחה שושנהשוש בסרי 050-7701610
19בן גוריון בן גוריון 89וועד חב"ד- בתוך מקווה נשיםשלום וגובסקי054-8431565 054-6612551
20מ"געזרא ונחמיה 13נריה בן ישיבית כנסת544485471
21משה שרתמשה שרת 3רווחה-מועדונית כלניתסופיה050-3027398
22משה שרתמשה שרת 6פרטי - הרב הרצל טל' שאולשאול502719010
23דוד רזיאלדוד רזיאלעירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
24קיבוץ גלויותסאן דיאגו 7עיריה בית כנסת ממןאלי ששון -בטחון050-8574877
25קיבוץ גלויותסאן דיאגו 21עיריה בית כנסת ברכהבטחון תמר-054-8335710
26קיבוץ גלויותסאן דיאגו 10בית כנסת סמוך לטיילת משה כהן522622575
27קיבוץ גלויותסאן דיאגו 40בית תמחוי-ניקול ג'יבליניקול גבלי524253430
28קיבוץ גלויותסאן דיאגו 15בית כנסתמשה אשכנזי052-3629061
29קיבוץ גלויותסאן דיאגו 34רווחה-מועדונית על גלגליםיניב אלמוגי 5423508238334
30קיבוץ גלויותטיילת ליד בניין 20בית כנסת - טיילתיוסי ביטון 506874435
31אילת אילת 27ערייהבטחון נחום- 054-2282666
32אילת אילת 51עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
33הגולן הגולן 1עירייהאריה יוסף508574892
34הגולן הגולן 34עיריה כולל החידאאלי ששון -בטחון050-8574877
35הגולן הגולן 40רווחה-חלוקה לנזקקיםמקסים בוהדנא508558970
36השומרוןשבזי 30 עיריהאלי ששון -בטחון050-8574877
37ז'בוטינסקי 43מוקד עירוניאלי ששון -בטחון050-8574877
38ז'בוטינסקי 45עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
39א.תהמלאכה 3עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
40א.תהמלאכה 7עירייהאלי ששון -בטחון050-8574877
41א.תהחרושת 11עירייה-ארכיוןאלי ששון -בטחון050-8574877
42א.תהחרושת 12עירייה - פינטואריה יוסף050-8574892
43א.תעמל 8עירייה-ארכיוןאריה יוסף050-8574892
44רשירש"י 60הרב פינטו הרב שטריתממן דוד
48.הרצל 52
מיקום מגוניות וכתובות ברשות מחלקת בטחון בעירייה

1. מרכז מסחרי בחניית משחטה מאחורי לשכת תעסוקה,
2. חב”ד בחנייה ליד בלוק מס’ 51 {1150)
3. רח’ {בעש”ט }חב”ד מול מועדון פיס בחנייה,
4. מרכז מסחרי ליד קפה אופל (פינטו)
5. בן גוריון מול בית מס’ {45}מוד למתקן משחקים גדול.
6. רח’ הרצל ליד בית מס’ {11}ל פינטו
7. רח’ הרמב”ם {33} ליד משפחת סרגני ואוחנה,
8. רח’ הרצל בכניסה לחנייה לאצטדיון ליד בלוק מס’ 3145
9. בכניסה לאצטדיון מצד ימין של השער.

נוהל פתיחת מקלטים

א. כחלק מהיערכות העירייה בתחום התגוננות אזרחית לפתיחת והפעלת מקלטים ציבוריים בחירום.

ב. העירייה בשגרת חירום- המקלטים ותחזוקתם יטופלו בצורה טובה על מנת להשמיש אותם בזמן חירום.

ג. הנוהל יתן מענה לסדר פעולות לאחר קבלת הנחייה לפתיחת מקלטים עד לחזרה לשגרה.

ד. סדר פעולות לפתיחת המקלטים:

1. מקום המצאות כלל המפתחות– בחלקם בידי מחלקת הביטחון ומחלקת הרווחה וכן בבתי הכנסת או ממונה שכונתי על המקלט.

2. פתיחת המקלטים והמיגוניות – יתבצע ע”י מחלקת הביטחון אריה יוסף, יורם עזר, אלי ששון ופליקס.

מחלקת רווחה– הממונים על המקלטים/מועדוניות יפתחו את המקלטים.

בתי כנסת – מקלטים שהינם דו תכליתי כל אחראי בית כנסת יפתח את המקלט ברגע שיקבל הוראה ממחלקת ביטחון. קיימים טלפונים של מחזיקי בתי הכנסת.

אחראי מקלט שכונתי – קיים אחראי מקלט שמונה ע”י העירייה לפתיחת מקלטים בשעת חירום.

3. תוכניות לפרסום לאוכלוסיה– בכל האמצעים שעומדים לרשות העירייה, מיקום המקלטים, הסברה לתושב ואתר אינטרנט של העירייה לפרסום מקלטים/מגוניות.

4. קיים פירוט ציוד המאוכסן במחסני עירייה לכל מקלט.

5. תוכנית שינוע ציוד למקלטים מחלקת אחזקה, שירות ורווחה יחלקו ציוד למקלטים על פי הנדרש.

6. ניהול המקלט אחראי מקלט יהיה מבין עובדי העירייה או ממתנדבי תושבי האזור וידווח על כל תקלה במקלט.

7. תכנון סיורים קיימת תוכנית בדיקת מקלטים ציבוריים ע”י מחלקת הביטחון. כל תקלה מופנית למוקד העירוני לטיפול.

8. סגירת המקלטים – לאחר קבלת החלטה על סגירת המקלטים הציוד שנמצא במקלט יוחזר למקומו למחסני העירייה.

ניקיון– בסיום סגירת המקלטים העירייה תדאג לבצע ניקיונות במקלטים שפעלו בהם.

9. בדיקת המערכות החיוניות במקלט בוצעו, הועברה רשימה לטיפול לחשמל, מים וניקיון סביבתי.