משרות פנויות    לצפייה בקבצים יש להתקין את תוכנת אדובי אקרובט


לכל המשרות יש למלא שאלון זה: טופס שאלון אישי / בקשה  למשרה פנויה

משרות פנויות שנת 2018
שםאגף מחלקהמועד אחרון להגשהטלפון
ממ מנהל כח אדםכח אדם21/11/201808-8500847
מדריך תוכנית נוצץכח אדם21/11/201808-8500847
מלווה בהסעות לילדים שיקומייםכח אדם21/11/201808-8500847
עוס משפחה בשביל הצמיחהכח אדם21/11/201808-8500847
עוס נוצץכח אדם21/11/201808-8500847
פקח רשותיכח אדם21/11/201808-8500847
תכנית מגשריםכח אדם14/08/201808-8500847
פקח רשותיכח אדם05/08/201808-8500847
עוס נוער וצעיריםכח אדם01/07/201808-8500847
קצין ביקור סדירכח אדם21/06/201808-8500847
עוס התמכרויות נוערכח אדם21/06/201808-8500847
רכז/ת מכרזים ועררכח אדם06/05/201808-8500847
סגן/ת יועצת משפטיתכח אדם03/05/201808-8500847
מנהל/ת משרד מחלקה משפטיתכח אדם30/04/201808-8500847
מנהל/ת אזור תעשייהכח אדם29/04/201808-8500847
מנהל/ת מחלקת שכרכח אדם10/04/201808-8500847
מנהל/ת מדור שיטורכח אדם10/04/201808-8500847
מנהל/ת שומהכח אדם10/04/201808-8500847
מנהל/ת אגף חינוךכח אדם30/04/201808-8500847
רכז/ת תעסוקהכח אדם25/03/201808-8500847
פקח/ית רשותיכח אדם25/03/201808-8500847
עוס נוער וצעיריםכח אדם25/03/201808-8500847
עוס התמכרויותכח אדם25/03/201808-8500847
עובד/ת שכונתיתכח אדם25/03/201808-8500847
מנהל/ת מחלקת שכרכח אדם25/03/201808-8500847
רכז/ת תעסוקה מוקד קליטהכח אדם28/02/210808-8500847
רכז נוערכח אדם28/02/210808-8500847
פקח/ת רשותיכח אדם28/02/210808-8500847
מנהל/ת מחלקת שכרכח אדם28/02/210808-8500847
מנהל/ת מחלקת שומהכח אדם28/02/210808-8500847
מנהל/ת אדמיניסטרטיבי קליטהכח אדם28/02/210808-8500847
עוס התמכרויות לנוערכח אדם18/01/201808-8500847
עוס התמכרות למבוגריםכח אדם18/01/201808-8500847
עוס מרכז ועדות תכנון טיפולכח אדם18/01/201808-8500847
עוס מרכז משלים למשפחהכח אדם18/01/201808-8500847
עוס נוער וצעירים
כח אדם18/01/201808-8500847
פסיכולוג/ית חינוכיכח אדם18/01/201808-8500847
פקח/ית רשותיכח אדם18/01/201808-8500847
רכז/ת תעסוקהכח אדם18/01/201808-8500847
עובד/ת שכונתיתכח אדם18/01/201808-8500847
תוכנית מגשריםכח אדם18/01/201808-8500847
משרות פנויות שנת 2017
שםאגף מחלקהמועד אחרון להגשהטלפון
מנהל/ת אזור תעשייהכח אדם10/01/201808-8500847
מנהל/ת מחלקת שומהכח אדם10/01/201808-8500847
מנהל/ת מחלקת שכרכח אדם10/01/201808-8500847
פקח רשות מקומיתכח אדם05/01/201808-8500847
מנהל יחידת נוערכח אדם31/12/201708-8500847
עוס לזקןכח אדם05/01/201808-8500847
מנכל חברה כלכליתאור - לשכת מנכ"לעד 07.12.2017 שעה 09:00054-2226072
רכז תעסוקה בעוצמהכח אדם01/11/201708-8500847
פקח רשות מקומיתכח אדם01/11/201708-8500847
פסיכולוגים חינוכייםכח אדם01/11/201708-8500847
עוס מרכז וועדות תכנון טיפולכח אדם01/11/201708-8500847
עוס כוללניכח אדם01/11/201708-8500847
עוס חוק נוערכח אדם01/11/201708-8500847
מפקח תכנון ובניהכח אדם01/11/201708-8500847
מפקח תכנון ובניהכח אדם01/11/201708-8500847
מנהל יחידת קבסיםכח אדם01/11/201708-8500847
מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןכח אדם01/11/201708-8500847
רכז/ת תכנית צהרוניםכח אדם31/07/210708-8500847
עוס נושמים לרווחהכח אדם27/7/201708-8500847
עוס מתנדבים וקהילהכח אדם27/7/201708-8500847
עוס משפחה כוללניכח אדם27/7/201708-8500847
עוס מרכז וועדות תכנון טיפולכח אדם27/7/201708-8500847
עוס כוללני חוק נוערכח אדם27/7/201708-8500847
עוס התמכרותכח אדם27/7/201708-8500847
חשבת מדור שכרכח אדם19/04/201708-8500847
פסיכולוג חינוכיכח אדם09/03/201708-8500847
עוס משפחה כוללניכח אדם09/03/201708-8500847
קבסכח אדם09/03/201708-8500847
פקחכח אדם09/03/201708-8500847
בודק תוכניותכח אדם09/03/201708-8500847
בודק היתריםכח אדם09/03/201708-8500847
חשבת שכרכח אדם09/03/201708-8500847
מנהלת מחלקת שכרכח אדם29/01/201708-8500847
מפקח תכנון ובניהכח אדם29/01/201708-8500847
מתמחה מחלקה משפטיתכח אדם29/01/201708-8500847
פקח רשות מקומית משרה מלאהכח אדם29/01/201708-8500847
קצין ביקור סדירכח אדם29/01/201708-8500847
פסיכולוג 50% משרהכח אדם29/01/201708-8500847
משרות פנויות עד 2017
שםאגף מחלקהמועד אחרון להגשהטלפון
רכז/ת מנהיגות צעירהקרן קריית מלאכי לפיתוח27/11/201608-8608778
רכז/ת פאזל מדציםקרן קריית מלאכי לפיתוח27/11/201608-8608778
רכז/ת מעורבות רשותיקרן קריית מלאכי לפיתוח27/11/201608-8608778
עוס לתוכנית מעטפת בני נוערכח אדם17/11/201608-8500847
עוס מילוי מקום לאלימות במשפחהכח אדם17/11/201608-8500847
עוס מילוי מקום לתכנית נושמים לרווחהכח אדם17/11/201608-8500847
עוס משפחה כוללניכח אדם17/11/201608-8500847
עוס משפחהכח אדם17/11/201608-8500847
עוס נערותכח אדם17/11/201608-8500847
עוס קשישיםכח אדם17/11/201608-8500847
מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים הארכת מועדכח אדם30/09/201608-8500847
מנהל/ת מחלקת שכר הארכת מועדכח אדם30/09/201608-8500847
תכנית ראשית רווחהקרן קריית מלאכי לפיתוח28.12.201608-8608778
מלווה בהסעותכח אדם25/09/201608-8500847
מדריך מרכז נגמליםכח אדם25/09/201608-8500847
חשבת שכרכח אדם25/09/201608-8500847
פקח רשות מקומית משרה מלאהכח אדם21/08/201608-8500847
מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתייםכח אדם21/08/201608-8500847
מנהל/ת מחלקת שכרכח אדם29/07/201608-8500847
עובדים סוציאלייםכח אדם29/07/201608-8500847
מנהל יחידת חינוך בראשות מקומיתכח אדם05/06/201608-8500847
פסיכולוג חינוכיכח אדם12/05/201608-8500847
עוס נערות בית חם 2016כח אדם14/4/201608-8500847
עוס למרכז עצמהכח אדם14/4/201608-8500847
עוס למניעת אלימות במשפחהכח אדם14/4/201608-8500847
מנהל/ת יחידת תכנון אסטרטגיכח אדם25/02/201608-8500847
עו"ס למניעת אלימות במשפחהכח אדם21/02/201608-8500847
עו"ס התמכרויותכח אדם21/02/201608-8500847
עו"ס נערותכח אדם21/02/201608-8500847
מוקדן/ית במוקד העירוניקרן קריית מלאכי לפיתוח16/02/201608-8608778
קב"ס 0.5 משרהכח אדם31/12/201508-8500847
מתמחה למחלקה משפטיתכח אדם30/09/201508-8500547
עוס נוער וצעיריםכח אדם09/08/201508-8500547
סייעת לגן ילדיםכח אדם09/08/201508-8500547
מפקח תכנון ובניהכח אדם09/08/201508-8500547
קנייןכח אדם17/05/201508-8500547
עובדת סוציאלית נערותכח אדם19/03/201508-8500847
מנהל פרויקטים לבניה ותשתיותכח אדם12/03/201508-8500847
חשבת מדור שכרכח אדם12/03/201508-8500847
עוס קשישיםכח אדם12/03/201508-8500847
מכרז מנהל אגף תשתיות ואחזקהכח אדם26/02/201508-8500847
מנהל/ת עיר ללא אלימותכח אדם08/02/201508-8500847
מפקח תכנון ובניהכח אדם15/01/201508-8500847
מכרז בודק תוכניותכח אדם15/01/201508-8500847
מכרז מנהל אגף תשתיות ואחזקהכח אדם15/01/201508-8500847
מנהל תפעול לוועדה מקומיתכח אדם06/11/201408-8500847
מפקח תכנון ובנייהכח אדם06/11/201408-8500847
מידען תכנוניכח אדם06/11/201408-8500847
בודק תוכניותכח אדם06/11/201408-8500847
מנהל/ת חשבונותכח אדם21/09/201408-8500847
גזבר העירייהכספים26/12/201308-8500848