נתוני רשות
שנת תקציב שם המסמך
 2015  פרופיל רשות (למ”ס) 2015
2014 פרופיל רשות (למ”ס) 2014
2013 פרופיל רשות (למ”ס) 2013
2012 פרופיל רשות (למ”ס) 2012
2011 פרופיל רשות (למ”ס) 2011
2010 פרופיל רשות (למ”ס) 2010
2009 פרופיל רשות (למ”ס) 2009
2008 פרופיל רשות (למ”ס) 2008
2007 פרופיל רשות (למ”ס) 2007

התפלגויות האוכלוסיה בקריית מלאכי נכון ליוני 2016
מספר התושבים : 23,825