עיר ללא אלימות

alimut1

אודות התוכנית
התכנית הלאומית ‘עיר ללא אלימות’ נבחרה לשמש תכנית הדגל של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום ההתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.
התכנית היא תכנית מערכתית, רב-תחומית ומורכבת אשר מתמודדת עם כל סוגי ומצבי האלימות, הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים בעיר. התכנית ברשות מופעלת בהובלת ראש הרשות ובשותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום (אכיפה, רווחה, חינוך, קליטה, פנאי ועוד)
מטרת התכנית היא להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים, באמצעות הקמת מערך מתואם ואפקטיבי (בהובלתו של ראש הרשות) אשר מחבר את כלל המאמצים האזרחיים עם כלל המאמצים המשטרתיים בנושא.

DividerImage

תוכניות ברשות
מוקד רואה
מטרות התכנית הן צמצום פשיעה והוצאות על נזקי ונדליזם במוקדים המצולמים והגברת יכולת החשיפה והפענוח של עבירות ביישוב.
תיאור התכנית
• הוצבו מצלמות בזירות שונות בעיר על בסיס הערכת צרכים משותפת של המשטרה וגורמי הרשות המקומית.
• המידע הנאסף ניבדק בכפוף לנהלים ולחוקי משרד המשפטים בדבר שמירה על פרטיות, אבטחת מידע, יידוע הציבור, וסוגיות נוספות.
• הצבת המצלמות מלווה בהסברה ובהצבת שלטים המודיעים על מיקום המצלמות.
• במקרה הצורך מופעלים כוחות התגובה השונים ביישוב, תוך שימת דגש על מיצוי משאבים וגיוס של כוחות קהילתיים (סיירת הורים ועוד), לצד כוחות אכיפתיים (פיקוח ומשטרה).

תכנית ‘מדריך המוגנות’
מטרת התכנית הן הגברת רצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר וחיזוק החיבורים בין תלמידי בית הספר לצוות החינוכי-טיפולי ולמערכות קהילתיות נוספות.
תיאור התכנית:
מדריך המוגנות מהווה דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי, התומך ברצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר. במהלך יום הלימודים מקפיד המדריך לסייר בכל חללי בית הספר: שער, מסדרון, קפיטריה, חצר, שירותים ועוד. בסיורים אלה מאפשר המדריך לבית הספר להרחיב את יכולת ההשגחה על תלמידים ולהבחין בהתנהגויות המצריכות התערבות.

עבודת המדריך מכוונת בראש ובראשונה לכל שטחי בית הספר ולכלל התלמידים הלומדים בו. במסגרת תפקידו המדריך ממלא אחר משימות בית ספריות כמו נקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים, דיווח לאנשי צוות על אירועים חריגים, עידוד תלמידים המצויים במצוקה לפנות לגורמים חינוכיים טיפוליים בבית הספר, ועוד. לעיתים שותף המדריך בליווי פעילות קבוצתית המיועדת לתלמידים שאותרו כבעלי מעורבות חוזרת בהתנהגויות אלימות ובהפרות משמעת.
לצד משימות אלה מסייע המדריך בשילוב תלמידים בתכניות חינוך בלתי פורמאלי המתקיימות לאחר יום הלימודים ובחופשות, בליווי מיזמים של מנהיגות נוער והתנדבות נוער למען צמצום אלימות ותיקון נזקיה, ובחיזוק החיבורים בין תלמידים לבין שירותים הרלוונטיים להם בקהילה.
התוכנית פועלת בבתי הספר תיכון אמי”ת, גימנסיא דרכא ובי”ס עציון.
תכנית התערבות בגיל הרך – תכנית אילנות
• תכנית אילנות מתמקדת בהדרכת גננות בזמן אמת למתן תגובה סמכותית ואפקטיבית מול אירועי אלימות המאיימים על הילד ועל סדר היום התקין בגן. זאת, לצד הדרכת ההורים בבית להצבת גבולות ותגובה אפקטיבית למצבי אלימות.

תכנית מדריכי מגרשים מוארים
המדריכים מגייסים ואוספים מקרב בני נוער המתגוררים בסביבת המגרש או פוקדים את האזור, בני נוער המעוניינים לשחק כדורגל / כדורסל. המדריכים יהיו אחראים על ארגון המשחקים, אימון הנערים והשגחה כוללת על הנעשה במגרש.
במסגרת ההכשרה למדריכי הפנאי ביישוב, יקבלו המדריכים כלים לזיהוי מצבי סיכון, התמודדות עם אלימות, והפנייה של בני נוער לגורמים המתאימים בקהילה.
מטרות התוכנית הן:
1. מתן חלופות לבני נוער בשעות הלילה.
2. הפיכת המגרשים הציבוריים לזירות בהן ישנה נוכחות של מבוגר משמעותי.

תכנית קיץ בטוח
במסגרת ההיערכות היישובית למתן מענים לבני נוער במהלך תקופת הקיץ, ובתוך אירועי הקיץ השונים, מקודמים אירועים ופעילויות שיא לבני הנוער ביחד עם המחלקה לנוער בעיר. שמיוחדים לקידום המסרים של תכנית ‘עיר ללא אלימות’, ויצירת תכנית פנאי מקיפה לבני הנוער לתקופת הקיץ
מטרות התכנית:
1. עיבוי המענים והחלופות שמציע היישוב לבני הנוער במהלך הקיץ.
2. העלאת מודעות הנוער והציבור לתכנית ‘עיר ללא אלימות’ והמסרים שהיא מובילה.
3. קידום ההיערכות היישובית למניעת אירועי אלימות וסיכון במהלך הקיץ.

תכנית טורניר קט-רגל נוער וילדים
בהובלת רכז הנוער במוקד קליטה, ובשיתוף עיר לא אלימות, מאורגן טורניר קט-רגל בימי הקיץ לנוער וילדים. הטורניר מתקיים במשך חודש ימים במהלך הקיץ פעמיים בשבוע בהשתתפות של כ150 ילדים ונוער.

סדנאות והכשרות
במסגרת “עיר ללא אלימות” מקודמים הכשרות וסדנאות בתחום מניעת אלימות, אלכוהול ועוד, לכלל אנשי המקצוע הנוגעים באופן ישיר ועקיף בנושא זה. המטרה היא הקניית “ארגז כלים” מקצועי ורחב לעוסקים בתחום.
בכלל זה מועברות הכשרות ל:
• לפקחים בעיר בתחום ההתמודדות עם אזרחים.
• למערך הסמי מקצועי והמקצועי העובד עם הנוער בישוב במגוון נושאים.
• למורים בבתי הספר.
• סדנאות לבני נוער בתחומים של פגיעה מינית, אלימות ברשת ועוד.