עיר ללא אלימות

alimut1

הרשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול

.תכנית הרשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול בעיר קריית מלאכי מובילה בהתמודדות עם נגע האלימות, סמים ונזקי האלכוהול.

התכנית מביאה ליישובים, סל תכניות ליבה ותוכניות מותאמות לרשות. התוכניות מופעלות תחת יעדים, הגדרות, עקרונות ודרכי מדידה אחידים. מדובר בתכניות שהוכחו כאפקטיביות (best practice)  בצמצום תופעות אלימות ופשיעה והם משקפות בצורה מיטבית את עקרונות התכנית.

התוכנית פועלת לחיזוק החוסן העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת תחושת אחריות חברתית ושייכות למקום. התוכנית מפעילה ומקדמת פעילויות ותוכניות לצמצום תופעות סיכוניות כתנאי לקיום חברה בריאה, בטוחה וערכית לרווחת החברה ולאיכות תושביה.

מטרות ויעדים:

 1. שיפור והגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של התושבים בעיר.
 2. פיתוח קהילה השוללת שימוש לרעה באלימות, סמים ובאלכוהול מתוך המחשבה כי לקהילה הכוח להשפיע על המציאות המקומית.
 3. הפחתה הדרגתית ומשמעותית של אירועי האלימות ופשיעה.
 4. שיתוף תושבים ופיתוח קהילה חזקה, פעילה ויוזמת בתחום מניעת האלימות הסמים והאלכוהול.
 5. יצירת שותפויות ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים ביישוב.

 התוכנית מתמקדת במספר תחומים – חינוך, רווחה, אכיפה, פנאי וקהילה.

תחום החינוך:

 • קידום וטיפוח תכניות ופעולות חינוכיות לצמצום האלימות ולהגברת תחושת הביטחון והמוגנות של תלמידי ומורי בית הספר: תכנית מוגנות בבתי הספר היסודיים ותיכוניים, ניטור אירועי האלימות בבתי הספר, הדרכת מורים וצוות מוביל בבית הספר, טיפול והעצמת תלמידים חלשים ומצטיינים.
 • פעילות הסברה ומניעה בבתי הספר.
 • הגברת המעורבות החברתית של בני הנוער בקהילה.

תחום רווחה :

 • פיתוח שירותים ותוכניות בתחום המניעה של תופעות האלימות, הסמים והאלכוהול.
 • ימי עיון לאנשי מקצוע בתחומים השונים.
 • עו”ס משטרה למניעת אלימות – מתן מענה משטרתי וקהילתי מקיף ומעמיק לחסרי ישע בגירים המעורבים באלימות, ובפרט, לבגירים המעורבים באלימות במשפחה.

חיזוק הקשר בין תחנת המשטרה לשירותי הטיפול הקהילתיים שבאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ובפרט לשירותי הטיפול באלימות במשפחה.

 • סדנאות הורים והדרכות להורים: בתחום גבולות, תקשורת, גיל ההתבגרות, התנהגויות סיכוניות בתחום של סמים ואלכוהול ואלימות ועוד.

ערבי פעילות חברתית להורים כגון סטנד-אפ, ערבי הורים, ערבי קהילה ועוד.

תחום אכיפה :

 • הרחבת שיתוף הפעולה עם המשטרה והפיקוח באמצעות: חוק הרעש, שיטור עירוני, הרצאות בתיכונים, מבצעי נוכחות ובולטות של המשטרה והפיקוח העירוני- שיטור עירוני.
 • מוקד הרואה – הצבת מצלמות באזורים בעייתיים המועדים לאלימות ופשיעה. שידור המצלמות נעשה למרכז שליטה ובקרה היושב במוקד העירוני.
 • ימי קהילה משטרה.
 • סיירת הורים – הגברת מעורבות ההורים בתרבות הבילוי של בני הנוער על-ידי שיתוף פעולה עם גורמים משמעותיים בקהילה, בכדי לצמצם תופעות של אלימות ושתיית אלכוהול בקרב בני הנוער.

שיתוף התושבים והרחבת מספר המתנדבים בסיירת הורים באמצעות: ערבי הורים קהילתיים, שיתוף ועד הורים עירוני בעשייה העירונית , הכשרת הורי הסיירת, פרסום ושיווק, פעילות מניעה בקרב האוכלוסייה הכללית בעיר.

תחום פנאי :

 • הרחבת פעילות שעות הפנאי לנוער בעיקר בשעות הערב והלילה ופיתוח חלופות להתנהגות אנטי-חברתית: סדנאות תהליכיות בתחומי מניעה, סמים ואלכוהול ואלימות.
 • מדריכי רחוב – מתן מענה לנערים ונערות המשוטטים ברחובות בשעות המאוחרות.
 • מגרשים מוארים- מתן חלופות לבני הנוער במגרשי הספורט ברחבי העיר על ידי מדריכים משמעותיים.
 • פעילות במסגרת קיץ בטוח – תכנית שמטרתה מתן מענה רחב לבני הנוער בחודשי הקיץ ויצירת מסגרות חלופות ואטרקטיביות בעיקר בשעות הלילה.

​​תחום קהילה :

 • שיתוף פעולה עם המחלקות השונות בעיר להגברת המודעות בתחום מניעת השימוש בסמים, אלכוהול ואלימות.

מניעה והסברה :

 • כנסים וימי עיון- העוסקים בהעברת מידע חיוני בנושא מניעה
 • הרצאות- בנושאי הסברה ומניעה
 • פאנלים- יצירת שיח ודיאלוג מול אנשי מקצוע מהתחום
 • סדנאות- עבודה בקבוצות בנושא מניעה והסברה
 • ימי שיא- ציון וסיכום התוכניות השנתיות

 ייזום, פיתוח ושיתוף פעולה עם הגורמים השונים בישוב בכל הנוגע לתוכניות מניעה המגבירות ומעצימות את גורמי ההגנה של בני הנוער מפני השימוש בחומרים ממכרים, ומפחיתות את גורמי הסיכון לשימוש בחומרים אלו.

 • תכניות המניעה מתמקדות בכל רמות המניעה, הגילאים, האוכלוסיות והמגזרים.
 • פעילויות המניעה משתנות על פי צורכי היישוב, בהסתמך על  נתוני האכיפה, על פי מידע שמתקבל מגורמים ביישוב ובהתאמה לנתוני מחקר.
 • ביצוע של פעילויות למען התושבים בתחום הפרסום וההסברה בהתאם למדיניות הרשות ובהתאמה למאפייני היישוב.

כח אדם – עיר ללא אלימות

שם תפקיד מייל פלאפון
חנה מור מנהלת התכנית Cwv.k.malachi@gmail.com 052-8865641
שירן עלמו רכזת מניעה סמים ואלכוהול shitashalamo@gmail.com 050-9755558
שרון טויטו מוקדנית
דוד אלפסי רכז סיירת הורים
דנית שדה עו”ס משטרה
ג’ולייט גולדנברג אלבז מנחת מנחים
אוהד אסרף רכז מוגנות
ספיר קדוש רכזת מוגנות
תאל שוהם רכזת מוגנות
אסנת כהן רכזת מוגנות
אור תהל יוסף רכזת מוגנות
יוסי ברוד רכז מוגנות
דורון אורי נתן רכז מוגנות
אליעזר איילין רכז מגרשים מוארים
אלון ברנט סטודנט לעבודה סוציאלית קהילתית