פיקוח על הבניה

פעילות מחלקת פיקוח על הבניה בעלת השפעה מכרעת על איכות חיי התושבים בעיר, ועל שמירת החוק וצביונה של קריית מלאכי.

משימתה העיקרית של המחלקה הינה אכיפת חוק התכנון והבנייה, ופיקוח על בניה בעיר והתאמתה להיתר הבנייה. הפעילות כוללת ביקורת נרחבת בשטח, הוצאת צווים, טיפול בצווי הריסה והעברת חומר החקירה ללשכה המשפטית להכנת כתב אישום.

המחלקה רואה חשיבות בטיפול בתלונות הציבור, ושמה לה למטרה לתת מענה מהיר ואפקטיבי לכל תלונה שמגיעה לטיפולה.

ניתן להגיש תלונות ישירות למחלקה או למוקד העירוני בטלפון 106