פרוטוקולים – אגף הנדסה

 

כל המעוניין לשמוע הקלטות מישיבות ועדת משנה/מליאה מוזמן להגיע עם אוזניות למשרדי ההנדסה בימים ובשעות של קבלת הקהל.

20192018201720162015201420132012201120102009

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2019

pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 09-2019 מיום 31.10.19
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 09-2019 מיום 31.09.19
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 08-2019 מיום 18.09.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 08-2019 מיום 18.09.2019
 pdf-icon סדר יום לועדת משנה מס 09-2019 ליום 31.10.19
pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 09-2019 ליום 31.10.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 08-2019 מיום 18.09.19
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 08-2019 מיום 18.09.19
 pdf-icon סדר יום לועדת משנה מס 08-2019 ליום 18.09.19
 pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 08-2019 ליום 18.09.19
 pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 07-2019 מיום 21.08.19
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 07-2019 מיום 21.08.2019
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 07-2019 מיום 21.08.2019
pdf-icon סדר יום מעודכן לועדת מליאה מס 07-2019 ליום 21.08.19
pdf-icon סדר יום לועדת משנה מס 07-2019 ליום 21.08.19
pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 07-2019 ליום 21.08.19
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 06-2019 מיום 30.06.2019
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 06-2019 מיום 30.06.2019
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 06-2019 מיום 30.06.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 06-2019 מיום 30.06.19
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 05-2019 מיום 30.05.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 05-2019 מיום 30.05.2019
pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 06-2019 ליום 30.06.19

עדכון סדר יום לועדת מליאה מס 06-2019 ליום 30.06.19

חוות דעת יועמש בעניין פגישת נבחרי ציבור עם עובדי העירייה

חוות דעת דיונים לא פורמליים במסגרת הליכי תכנון ובניה 2091 א

pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 09-2019 מיום 13.06.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 09-2019 ליום 13.06.2019
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 05-2019 מיום 30.05.19
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 05-2019 מיום 30.05.19
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 08-2019 מיום 19.05.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 08-2019 ליום 19.05.2019
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 04-2019 מיום 14.04.2019
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 04-2019 מיום 14.04.2019
 pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 05-2019 ליום 30.05.19
pdf-icon סדר יום לועדת משנה מס 05-2019 ליום 30.05.19
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 07-2019 מיום 11.04.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 07-2019 ליום 11.04.2019
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 04-2019 מיום 14.04.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 04-2019 מיום 14.04.19
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 03-2019 מיום 28.03.2019
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 03-2019 מיום 28.03.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 06-2019 מיום 20.03.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 06-2019 ליום 20.03.2019
pdf-icon סדר יום לועדת מליאה מס 04-2019 ליום 14.04.19
pdf-icon סדר יום לועדת משנה מס 04-2019 ליום 14.04.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 03-2019 מיום 28.03.19
 pdf-icon סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית 03-2019 ליום 28-03-2019
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 03-2019 מיום 28.03.19
 pdf-icon סדר יום לועדת משנה 03-2019 ליום 28.03.19
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 02-2019 מיום 28.02.2019
 pdf-icon סדר יום לועדת משנה 02-2019 ליום 28.02.19
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 02-2019 מיום 28.02.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 01-2019 מיום 23.01.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 01-2019 מיום 23.01.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 05-2019 מיום 05.03.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 05-2019 ליום 05.03.2019
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 02-2019 מיום 28.02.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 02-2019 מיום 28.02.19
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 04-2019 מיום 26.02.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 04-2019 ליום 26.02.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית 02-2019 ליום 28-02-2019
מכתב התנגדות לעדכון גני הילדים
pdf-icon פרוטוקול ועדת רישוי מקומית 03-2019 מיום 06.02.19
pdf-icon סדר יום ועדת רישוי מקומית 03-2019 ליום 06.02.19
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת ועדת משנה 01-2019 מיום 23.01.2019
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 02-2019 מיום 22.01.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 02-2019 ליום 22.01.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 01-2019 ליום 23-01-2019
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה מס 01-2019 מיום 23.01.19
pdf-icon סדר יום לישיבת ישיבת מליאת הועדה המקומית 01-2019 ליום 23.01.2019
pdf-icon  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 01-2019 מיום 02.01.2019
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 01-2019 ליום 02.01.2019

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2018

pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת ועדה מקומית 07-2018 מיום 28.11.2018
pdf-icon פרוטוקול ועדת רישוי מס 17-2018 מיום 17.12.18
pdf-icon סדר יום ועדת רישוי מס 17-2018 ליום 17.12.18
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה 07-2018 מיום 28.11.18
pdf-icon סדר יום לישיבת ישיבת מליאת הועדה המקומית 07-2018 ליום 28.11.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 10-2018 מיום 14.11.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 09-2018 מיום 05.09.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת ועדה מקומית 05-2018 מיום 13.06.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 08-2018 מיום 29.07.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 07-2018 מיום 18.07.2018
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 08-2018 מיום 29.07.18
 pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 08-2018 ליום 29-07-2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 07-2018 ליום 18-07-2018
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 06-2018 מיום 18.06.18
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 05-2018 מיום 09.05.2018
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה 05-2018 מיום 13.06.18
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 06-2018 ליום 13-06-2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ישיבת מליאת הועדה המקומית 05-2018 ליום 13.6.2018

בקשת חברי מליאה לדיון חוזר

pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת ועדה מקומית 04-2018 מיום 10.05.2018
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה 04-2018 מיום 10.05.18
pdf-icon  קובץ החלטות ועדת משנה מס 05-2018 מיום 09.05.18
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 04-2018 מיום 11.04.2018
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 09-2018 מיום 08.05.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 09-2018 ליום 08.05.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 05-2018 ליום 09-05-2018
pdf-icon  קובץ החלטות ועדת משנה מס 04-2018 מיום 11.04.18
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 03-2018 מיום 07.03.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 04-2018 ליום 11-04-2018
 pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה 03-2018 מיום 07.03.18
 pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 03-2018 מיום 07.03.18
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת ועדה מקומית 03-2018 מיום 07.03.2018
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 02-2018 מיום 15.02.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 03-2018 ליום 07-03-2018
pdf-icon סדר יום מליאת הועדה 03-2018 ליום 07.03.18
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאה 02-2018 מיום 15.02.18
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה מס 02-2018 מיום 15.02.18
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה 02-2018 ליום 15-02-2018
pdf-icon סדר יום מליאת הועדה 02-2018 ליום 15.02.18
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 02-2018 מיום 23.01.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 02-2018 ליום 23.01.2018
pdf-icon קובץ החלטות ישיבת מליאת הועדה המקומית 01-2018 מיום 03.01.2018
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת מליאת ועדה מקומית 01-2018 מיום 03.01.2018
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 01-2018 מיום 03.01.2018
 pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדתמשנה 01-2018 מיום 03.01.2018
pdf-icon סדר יום לישיבת ישיבת מליאת הועדה המקומית 01-2018

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2017

pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 08-2017 מיום 23.11.2017
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 17-2017 מיום 21.12.2017
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 17-2017 ליום 21.12.2017
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 16-2017 מיום 10.12.2017
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 16-2017 ליום 10.12.2017
pdf-icon פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית 15-2017 מיום 06.12.2017
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 15-2017 ליום 06.12.2017
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 08-2017 מיום 23.11.2017
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 08-2017 ליום 23.11.2017
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה ועדת משנה 07-2017 מיום 26.09.2017
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי 12-2017 מיום 24.08.2017
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 12-2017 ליום 24.08.2017
pdf-icon  סדר יום לישיבת ועדת משנה תכנון ובניה מליאה 02-2017 ליום 27.08.2017

חוות דעת יועמש 26.12.16

חוות דעת מהנדס ועדה 29.09.16

חוות דעת מהנדס ועדה שבס כחלון 30.03.17

pdf-icon סדר יום לועדת משנה 06-2017 ליום 27.08.2017
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 05-2017 מיום 05.07.2017
pdf-icon פרוטוקול החלטות רשות רישוי מקומית 11-2017 מיום 18.06.17
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 11-2017 מיום 18.06.2017
pdf-icon פרוטוקול החלטות רשות רישוי מקומית 10-2017 מיום 13.06.17
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 10-2017 מיום 13.06.2017
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 05-2017 ליום 05.07.2017
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 09-2017 מיום 17.05.2017
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 09-2017 ליום 17.05.2017
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 04-2017 מיום 10.05.17
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 05-2017 מיום 05-07-2017
pdf-icon  פרוטוקול רשות רישוי מקומית 08-2017 מיום 07.05.2017
pdf-icon  סדר יום רשות רישוי מקומית 08-2017 מיום 07.05.2017
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 04-2017 ליום 10.05.2017
חוות דעת מהנדס הוועדה
חוות דעת יועצת משפטית
pdf-icon פרוטוקול ישיבת ועדת משנה תכנון ובניה מליאה 01-2017 מיום 05.04.2017
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 04-2017 מיום 16.02.2017
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 03-2017 מיום 01-03-2017
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 03-2017 מיום 01.03.17
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 03-2017 ליום 01.03.2017
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 02-2017 מיום 01.02.2017
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 02-2017 מיום 01.02.2017
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 02-2017 ליום 01.02.2017
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 03-2017 מיום 15.01.2017
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 03-2017 ליום 15.01.2017
 pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 02-2017 מיום 10.01.2017
 pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 02-2017 ליום 10.01.2017
 pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 01-2017 מיום 04.01.2017
 pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 01-2017 מיום 04.01.2017
 pdf-icon סדר יום לועדת משנה 01-2017 ליום 04.01.2017
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 01-2017 מיום 03.01.2017
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 01-2017 ליום 02.01.2017

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2016

pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 16-2016 מיום 29.12.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 16-2016 מיום 29.12.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 15-2016 מיום 28.11.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 15-2016 מיום 28.11.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 14-2016 מיום 30.10.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 14-2016 מיום 30.10.2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 07-2016 מיום 09.10.2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 07-2016 מיום 09.10.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 07-2016 מיום 09.10.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 13-2016 מיום 24.08.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 13-2016 מיום 24.08.2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 06-2016 מיום 21.08.2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 06-2016 מיום 21.08.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 06-2016 מיום 21.08.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 12-2016 מיום 10.08.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 12-2016 מיום 10.08.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 11-2016 מיום 26.07.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 11-2016 מיום 26.07.2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 05-2016 מיום 24.07.2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 05-2016 מיום 24.07.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 05-2016 מיום 24.07.2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 04-2016 מיום 20.06.2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 04-2016 מיום 20.06.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 04-2016 מיום 20.06.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 10-2016 מיום 15.06.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 10-2016 מיום 15.06.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 09-2016 מיום 16.05.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 09-2016 מיום 16.05.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 08-2016 מיום 19.04.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 08-2016 מיום 19.04.2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 03-2016 מיום 17.04.2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 03-2016 מיום 17.04.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 03-2016 מיום 17.04.2016
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 07-2016 מיום 13.04.2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 07-2016 מיום 13.04.2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 06-2016 מיום 23-03-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 06-2016 ליום 23-03-2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 02-2016 מיום 10-03-2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 02-2016 מיום 10.03.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 02-2016 ליום 10-03-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 05-2016 מיום 01-03-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 05-2016 ליום 01-03-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 03-2016 מיום 29-02-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 03-2016 ליום 29-02-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 04-2016 מיום 24-02-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 04-2016 ליום 24-02-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 02-2016 מיום 16-02-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 02-2016 ליום 16-02-2016
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 01-2016 מיום 27-01-2016
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 01-2016 מיום 27.01.2016
pdf-icon סדר יום לועדת משנה 01-2016 ליום 27-1-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 01-2016 מיום 12-01-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 01-2016 ליום 12-01-2016
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 19-2015 מיום 06-01-2016
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 19-2015 ליום 06-01-2016

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2015

pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 11-2015 מיום 16/12/2015
pdf-icon פרוטוקול החלטות ועדת משנה 11-2015 מיום 16/12/2015
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 18-2015 מיום 26-11-2015
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 18-2015 ליום 26-11-2015
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 17-2015 מיום 12-11-2015
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 17-2015 ליום 12-11-2015
pdf-icon פרוטוקל רשות רישוי מקומית 16-2015 מיום 04-11-2015
pdf-icon סדר יום רשות רישוי מקומית 16-2015 ליום 04-11-2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה החלטות מספר 01-2015 מיום 01-11-2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה מספר 01-2015 מיום 01-11-2015
pdf-icon פרוטוקול החלטות ועדת משנה 10-2015 מיום 09/09/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 10-2015 מיום 09/09/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 15-2015 מיום 19/08/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 14-2015 מיום 09/08/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 13-2015 מיום 30/07/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי 12-2015 מיום 22.07.2015
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי 12-2015 מיום 22.07.2015
pdf-icon קובץ החלטות ועדת משנה 09-2015 מיום 09.08.2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 09-2015 מיום 09.08.2015
pdf-icon סדר יום לישיבת ועדת משנה מס 09-2015 מיום 09.08.2015
pdf-icon פרוטוקול החלטות ועדת משנה 08-2015 מיום 22/07/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 08-2015 מיום 22/07/2015
pdf-icon פרוטוקול החלטות ועדת משנה 07-2015 מיום 21/06/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 07-2015 מיום 22/06/2015
pdf-icon פרוטוקול החלטות ועדת משנה 06-2015 מיום 04/06/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 06-2015 מיום 04/06/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 12-2015 מיום 22/07/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 11-2015 מיום 09/06/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 10-2015 מיום 19/05/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 09-2015 מיום 05/05/2015
pdf-icon סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 09-2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 08-2015 מיום 28/04/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 05-2015 מיום 26/04/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 07-2015 מיום 20/04/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 06-2015 מיום 01/04/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 05-2015 מיום 30/03/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 04-2015 מיום 29/03/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 04-2015 מיום 12/03/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 03-2015 מיום 25/02/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 03-2015 מיום 19/02/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 02-2015 מיום 15/02/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 02-2015 מיום 11/02/2015
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 01-2015 מיום 13/01/2015
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 01-2015 מיום 11/01/2015

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2014

pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 11-2014 מיום 03/12/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 10-2014 מיום 17/11/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 09-2014 מיום 22/10/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 06-2014 מיום 24/11/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה מספר 3-2014 מיום 20/11/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 05-2014 מיום 02/11/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה מספר 2-2014 מיום 13/8/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 9-2014 מיום 22/10/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 8-2014 מיום 10/9/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 7-2014 מיום 11/8/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 04-2014 מיום 31/08/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה 03-2014 מיום 22/06/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה מספר 01-2014 מתאריך 21/01/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 01-2014 מתאריך 21/01/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 01-2014 מתאריך 17/02/2014
pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 02-2014 מתאריך 13/03/2014
pdf-icon פרוטוקול ועדת משנה מספר 02-2014 מתאריך 31/03/2014
 pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 03-2014 מתאריך 01/04/2014
 pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 04-2014 מתאריך 24/04/2014
 pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 05-2014 מתאריך 19/05/2014
 pdf-icon פרוטוקול רשות רישוי מקומית 06-2014 מתאריך 28/05/2014

 

 

ועדה מקומית לתכנון ובניה / רשות רישוי קרית מלאכי 2010

pdf-icon פרוטוקול ישיבה: ועדה מקומית/משנה מס’: 17-2010 מתאריך: 30/12/2010