פרוטוקולים – מועצת העיר שנת 2019 פרוטוקולים משנים קודמות
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת מיוחדת – דו’ח מבקר העירייה מספר 28 מיום 25.12.2019
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 27 מיום 25.12.2019
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר  מן המניין מספר 26 מיום 15.12.2019
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 25 מיום 15.12.2019
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר  מן המניין מספר 24 מיום 19.11.2019
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר  מן המניין מספר 23 מיום 06.10.2019
 pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 22 מיום 06.10.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 21 מיום 16.06.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 20 מיום 03.06.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 19 מיום 03.06.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 18 מיום 03.06.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 17 מיום 03.06.2019
pdf-icon   פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 16 מיום 14.04.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 15 מיום 14.04.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 14 מיום 14.04.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 13 מיום 26.03.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 12 מיום 26.03.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 11 מיום 26.03.2019
pdf-icon  תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 10 מיום 20.02.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 10 מיום 20.02.2019
pdf-icon  תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 09 מיום 20.02.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 09 מיום 20.02.2019
pdf-icon תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 08 מיום 20.02.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 08 מיום 20.02.2019
pdf-icon  פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 06 מיום 08.01.2019
pdf-icon  תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 06 מיום 08.01.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 05 מיום 08.01.2019
pdf-icon  תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 05 מיום 08.01.2019
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 03 מיום 05.12.2018
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 02 מיום 05.12.2018
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 01 מיום 25.11.2018
pdf-icon תמלול פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 01 מיום 25.11.2018
בנובמבר 2018 נבחרה מועצת עיר חדשה