פרוטוקולים – מועצת העיר

 

2017201620152014201320122011201020092008

פרוטוקולים – מועצת העיר שנת 2016

pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 49 מיום 21.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 48 מיום 21.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 47 מיום 07.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 46 מיום 06.10.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 45 מיום 06.10.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 44 מיום 07.09.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 43 מיום 07.09.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 42 מיום 06.07.2016
נספח לפרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 42 מיום 06.07.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 41 מיום 06.07.2016
נספח שינויים לפרוטוקול 41 מיום 06.07.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 40 מיום 06.07.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 39 מיום 22.05.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 38 מיום 22.05.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 37 מיום 20.03.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 36 מיום 13.03.2016
 pdf-icon פרוטוקול מספר 35 מיום 13.03.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 34 מיום 03.02.2016
pdf-icon פרוטוקול מספר 33 מיום 03.02.2016