פרוטוקולים – מועצת העיר

 

20182017201620152014201320122011201020092008

פרוטוקולים – מועצת העיר שנת 2017

 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 74 מיום 31.12.2017
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 73 מיום 31.12.2017
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 72 מיום 26.12.2017
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 71 מיום 07.12.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 70 מיום 19.11.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 69 מיום 19.11.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 68 מיום 02.10.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 67 מיום 02.10.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 66 מיום 02.10.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 65 מיום 27.08.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 64 מיום 27.08.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 63 מיום 25.07.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 62 מיום 29.06.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 61 מיום 29.06.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 60 מיום 18.05.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 59 מיום 18.05.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 58 מיום 18.05.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 57 מיום 05.04.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 56 מיום 05.04.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 55 מיום 26.02.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 54 מיום 26.02.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 53 מיום 26.02.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 52 מיום 08.02.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 51 מיום 15.01.2017
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 50 מיום 15.01.2017

פרוטוקולים – מועצת העיר שנת 2016

pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 49 מיום 21.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 48 מיום 21.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 47 מיום 07.12.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 46 מיום 06.10.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 45 מיום 06.10.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 44 מיום 07.09.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 43 מיום 07.09.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 42 מיום 06.07.2016
נספח לפרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 42 מיום 06.07.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 41 מיום 06.07.2016
נספח שינויים לפרוטוקול 41 מיום 06.07.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 40 מיום 06.07.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר מספר 39 מיום 22.05.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 38 מיום 22.05.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 37 מיום 20.03.2016
 pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 36 מיום 13.03.2016
 pdf-icon פרוטוקול מספר 35 מיום 13.03.2016
pdf-icon פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 34 מיום 03.02.2016
pdf-icon פרוטוקול מספר 33 מיום 03.02.2016