רישוי בניה

המחלקה מטפלת בהוצאת היתרי בניה לבניינים חדשים, הרחבות דיור, הוספת מרפסות, פרגולות, וכל שינוי בבניין המצריך היתר בניה.
כל שימוש בבניין שלא בהתאם להיתר הבניה המקורי – כגון שימוש בדירה למשרד או מרפאה, מחייב הגשת בקשה לשימוש חורג.
בקשות להיתר בניה חייבות להיות ערוכות על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין רשום, וחתומות על ידי כל בעלי הזכויות בנכס.

המסמכים הדרושים לפתיחת תיק רישוי מפורטים ב”תיק ורוד” אותו ניתן לקבל במחלקת ההנדסה.