אגף שירות - רישוי עסקים

רחוב בן גוריון 13
טל. 08-8500887
טל.08-8501900

קבלת קהל ומענה טלפוני:
בימים א’ ב’ ד’ ה’ בין השעות 08:00 – 15:00.
ביום ג’ בין השעות 08:00 – 13:00  ובין השעות 16:00-18:00

אימייל – nissim@k-m.org.il


חוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע”ח  וזיהום מקורות מים חומרי הדברה, בדשנים ובתרופות
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות

    בעל עסק יקר , לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם,

rishui

טפסי רישוי עסקים

בקשה לרישיון עסק
בקשה לכפל רישיון עסק-כפל היתר זמני לעסק
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל