דף מידע רישום תלמידים לבתי הספר

ימים ושעות פעילות: שעות הבוקר בכל ימות השבוע (למעט יום שישי )
שעות אחה”צ : יום רביעי עד השעה 18:00
דרכי הפנייה: פנייה ישירה, באמצעות ביה”ס, עו”ס ופסיכולוג.

רישום תלמידים רקע כללי:

העירייה אחראית על רישום תלמידים על פי חוק לימוד חובה וחוק חינוך חינם. הרישום מהווה ביטוי להשתלבות התלמידים במערכת החינוך המקומית. על התלמיד הנרשם למערכת החינוך חלים חובות כגון: הופעה סדירה בבית הספר, תשלום אגרות וכד’. וזכויות כגון: השתתפות בשיעורים, זכאות לחינוך חינם וכד’.

הפעילויות העיקריות המתבצעות בתחום הרישום:

א.קביעת מדיניות רישום של הרשות – תכנון ומיפוי אזורי הרישום.
ב.מתן הנחיות לרושמים.
ג.רישום בפועל וידוע גורמים המתאימים על קיום הרישום.
ד.ניהול כרטסת תלמידים בגיל לימודי חובה הגרים בתחום הרשות.
ה.קבלת מידע לגבי מצבת תלמידים הרשומים במוסדות החינוך.
ו.וידוי כי מצבת התלמידים ידועה למנהל המוסד החינוכי.