מחלקת רכש

מחלקת הרכש מהווה את חוליית הביצוע להתקשרויות העירייה עם ספקים בתחומים שונים, רכישת טובין עבודות קבלניות ושירותים באמצעות קבלת הצעות מחיר, כאשר ליבת פעילות המחלקה לספק את צרכי אגפי העירייה השונים באופן מהיר, יעיל וזול ע”מ שיוכלו למקסם את איכות וטיב השירות הניתן לתושב.

עבודת הרכש מבוצעת עפ”י נוהל רכש רשותי המסדיר את תהליך הרכישה משלב הדרישה ועד לשלב הפקת ההזמנה לספק והעברת החשבונית לתשלום.  תהליך הרכש מבוצע בהתאם לתקנות העירייה ופסיקות בתי המשפט הנשענות על חוק חובת המכרזים.

מחלקת הרכש מעמידה לרשות הספקים המעוניינים להיכנס לרשימת הספקים טפסים למילוי פרטיהם בקישור הבא :

מילוי טופס פרטי ספק

ניתן ליצור קשר עם מנהל הרכש – יצחק כרמלי

בטלפון :08-8500876 בפקס: 15388500876

או במייל: itzhak@k-m.org.il