שירותים חברתיים

כתובת:
רח’ ז’בוטינסקי 8, קומה 3 (בניין הקניון).
טל’ 08-8608730
פקס 08-8608717
אימייל israela @k-m.org.il
ימי פעילות המחלקה:
א’, ב’, ג’ 8:00 – 15:00 – קבלת פונים על פי תיאום מראש עם העו”ס.
ד’ 8:00 – 13:00 ואחר הצהריים 16:00 – 18:00 – קבלת קהל פתוח.
ה’ אין קבלת קהל.
המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על תחומי: משפחות במשבר ובמצוקה, ילדים בסיכון, נוער בסיכון, נערות במצוקה, פיגור, אוטיזם, התמכרויות, סדרי דין, קשישים, מרכז הורים ילדים, מרכז קשר, התנדבות, עבודה קהילתית, נכים, עיוורים, עולים ועוד.

.נפגעי נפש:
השירות הניתן מטעם המדינה משרד הבריאות
השירות מיועד לכל אדם עם אחוזי נכות נפשית של 40% ומעלה.
עו”ס אחראית: רינת ראם – טלפון: 8608739.
יום ב’: 8:30 – 15:00.
טלפון: 8608739.
הפנייה לעו”ס מותנת בתיק במחלקת רווחה, או קופת חולים.

ועדת ערר:
לועדת ערר רשאי לפנות כל מטופל שיש לו ערעור לגבי החלטה שהוחלטה בעניינו ע”י המחלקה לשירותים חברתיים.
כתובת הועדה:
ועד ערר
משרד הרווחה
רח’ מקור חיים 35
ירושלים – 91008