תוצאות בחירות – שנת 2013        מועצת העיר 2013
 אותיות כינוי מנדטים מס’ סידורי שם הערות
ב הבית שלנו בראשות אליהו ללו זהר 2 1 זהר אליהו ללו נבחר לראשות העיר
ב הבית שלנו בראשות אליהו ללו זהר 2 2 חזן שמעון סמי
גד קרית מלאכי אחרת 1 1 גלעם דוד
ים קריה אחת בראשות יוסי סולימני 2 1 סולימני יוסף
ים קריה אחת בראשות יוסי סולימני 2 2 בורוכוב בוריס
ך התקווה 1 1 מהרי גדעון גרמאו
מחל הליכוד בראשות רן ויצמן 1 1 ויצמן רן רן ויצמן התפטר ובמקומו נכנס שלום אלדר
פה עידן חדש בראשות אווקה מנגיסטו 1 1 מנגיסטו אווקה מנגיסטו אווקה התפטר ובמקומו נכנס שי סיום
פז מגן הקריה 1 1 חדד יוסף יוסי  חדד יוסף התפטר ובמקומו נכנסה מיכל מגן
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 1 שטיינר חיים
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 2 טפירו מיכאל מישל
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 3 מזרחי בצלאל-צבי
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 4 מלכה שלמה  מלכה לשמה התפטר והמקומו נכנס משה מלייאב
תוצאות בחירות – שנת 2008
 אותיות כינוי מנדטים מס’ סידורי שם הערות
אמת העבודה בראשות יוסי סולימני 2 1 סולימני יוסף
אמת העבודה בראשות יוסי סולימני 2 2 אזרואל אליהו
ב מפלגה דתית לאומית 1 1 חזן שמעון סמי
ב מפלגה דתית לאומית 2 2 זהר אליהו
י אנדנט-אחדות 1 1 אייך בליינש
ך התקווה 1 1 מהרי גדעון גרמאו
פז מגן הקריה 1 1 חדאד יוסף
שס שס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה 2 1 טפירו מיכאל מישל
שס שס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה 2 2 לוי אלברט אברהם
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 1 מלכה מוטי מרדכי- נבחר לראשות העיר
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 2 שטיינר חיים
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 3 בורוכוב בוריס
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 4 הרשקופ אברהם יוסף הרשקופ אברהם התפטר ובמקומו נכנס קובי עמר

מועצת העיר 2003