תמצית נתונים כספיים מבוקרים
מס’ שנת תקציב שם המסמך תאריך המסמך
16 2018 נתונים כספיים מבוקרים -מפורטים 2018 07/2019
15 2017 נתונים כספיים מבוקרים -מפורטים 2017 12/2018
14 2016 נתונים כספיים מבוקרים -מפורטים 2016  07/2017
13 2015 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
10/2015
12 2014 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
10/2014
11 2013 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
10/2013
10 2012 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
10/2011
9 2011 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
16/12/2012
8 2010
תמצית נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
26/09/2011
7 2010 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
27/12/2011
6 2009
תמצית נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
22/08/2011
5 2008 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
04/02/2010
4 2007
תמצית נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
05/08/2009
3 2006 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
09/09/2008
2 2005
תמצית נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
21/08/2007
1 2004 תמצית נתונים
כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות
06/12/2005