דוח מבקר המדינה

בישיבה שזימן ראש העיר אליהו זוהר בו השתתפו מנהלת אגף הרווחה, מנהל אגף החינוך, סגן ראש העיר חיים שטיינר , הממונה על החינוך שלומי מלכה וגזבר העירייה צביקה דוידי ביקש ראש העיר לדון בממצאי דו”ח מבקר המדינה. ביקש לדעת מפי הממונים על התחומים השונים מה חומרת העניין והיכן מצויים הנושאים היום. כיצד טופלו עד היום ואילו תוכניות יש להמשך.

ראשית ראוי לציין כי הדו”ח מתייחס לשנת 2013.

נושא הזנות כפי שמופיע בדו”ח, ידוע למחלקת הרווחה וטופל ואף דווח למבקר המדינה על דרך הטיפול. לעתים תכופות ניגשו ממחלקת הרווחה לתחנת המשטרה לדווח על אירועים מעין אלה. מחלקת הרווחה עבדה בצורה אינטנסיבית מול גורמי הטיפול השונים , כמו: יועצות בתי ספר, בית חם לנערה, חצר נשית, וטיפולים פרטניים ואינטנסיביים של עובדים סוציאלים. חלק מהנערות נשלחו למוסדות טיפול שונים. לצערנו, עדיין תופעה זו קיימת והנערות מצויות כל העת במעקב. המצב משתנה כל העת ומה שהיה נכון בחודש שעבר אינו בהכרח נכון לחודש זה. ראש העיר הינחה את מנהלת אגף הרווחה והן את מנהל אגף החינוך לא להותיר שום מקרה כלא מטופל והיכן שישנו מקרה כזה בו ניתקלים בקירות אטומים באיזשהוא גוף מטפל לערב אותו על מנת להיכנס לעובי הקורה.
לגבי הסעיף בנוגע לקרינה סביב מוסדות החינוך:
ב-12.11.2014 התקבל מאיגוד ערים לאיכות הסביבה ממצאי בדיקות קרינה בכל בתי הספר וגני הילדים בעיר. להלן נוסח המכתב שהתקבל מאיגוד הערים:
1. לבקשתכם נערכו בדיקות קרינה במהלך החודשים ספטמבר- נובמבר 2014 בכל בתי הספר וגני הילדים בעיר קרית מלאכי.
2. המדידות בוצעו באמצעות מכשיר למדידת שדות אלקטרומגנטים ושדות מגנטיים מדגם nf-5035 spectran
3. סף החשיפה לקרינה ל-24 שעות שהומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ולחשיפת תלמידים בבתי הספר וגני הילדים הינו 4 מיליגאוס.
4. בהתאם לממצאי בדיקות הקרינה בכל בתי הספר וגני הילדים בקרית מלאכי נמצא כי רמות השדה המגנטי היו נמוכות ועמדו בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך לחשיפה ממושכת לשדות מגנטיים בתדר החשמל.
לגבי הארכיב:
נחתם חוזה עם חברת ארכיב מאשלקון כך שכל ארכיון העירייה יעבור לשם. וכבר הדברים נעשים. בנוסף לכך מערך המחשוב בעירייה ישודרג בצורה משמעותית כך גם שיועלו כל המסמכים במחשבי העירייה על פי המלצת גזבר העירייה.

סגור לתגובות