שעת לימוד למניעת וונדליזם בכל בתי הספר בעיר

לאור הצתת מתקן משחקים :שעת לימוד למניעת וונדליזם בכל בתי הספר בעיר

השבוע הגיעו ראש העיר וחברי מועצת העיר ואנשי מחלקת החינוך בעירייה לבתי הספר, כדי לשוחח עם התלמידים על חשיבות השמירה על הרכוש הפרטי והציבורי בעיר, זאת לאור הצתת מתקן המשחקים ברחוב הרצל בשבוע שעבר.

ראש העיר הנחה את מחלקת החינוך בעירייה להכין מצגת הסברה הנוגעת לאירוע השריפה ובה שולבו מדרשי חז”ל ,דיון ערכי בנושא שמירה על רכוש ציבורי ,וכן הובלטה מגמת העירייה להשקיע במתקני משחקים כדי לתעל את שעות הפנאי של הילדים. המצגת הועברה על ידי מחנכי הכיתות לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים בשעה הראשונה ביום ראשון בבוקר, תוך מעורבות אישית של מנהלי ומנהלות בתי הספר.

ראש העיר, מר אליהו זוהר .הסגנים ,מר מישל טפירו ומר חיים שטיינר. הממונה על החינוך מר שלומי מלכה.מר שמעון עמר מנהל מחלקת החינוך . חבר הנהלת העיר החדש, הד”ר שלום אלדר ומר אלי כהן, עברו בין בתי הספר וקיימו שיחות עם התלמידים על האירוע , מתוך כוונה לשתפם בתחושות וברגשות וכן כדי לשמוע את עצותיהם בכל הנוגע לשמירה על הרכוש.

מתקן משחקים שהוצת בעיר

מתקן משחקים שהוצת בעיר

סגור לתגובות