שיפור ניכר ברמת ההכנסות של קריית מלאכי

כך עולה מדוח שפרסם השבוע משרד הפנים. על פי הדוח קריית מלאכי העמיקה את הגבייה ב-3 מיליון שקלים, שיפרה את ריביות ההלוואה מול הבנקים והגדילה את ההכנסות ב-7.6 מיליון.

תשלומים

במהלך סוף שנת 2016 קיבל משרד הפנים החלטה לבטל ל-55 רשויות בישראל, ביניהם קריית מלאכי, את מעמדן כעיר עולים. המשמעות עבור הרשות הייתה חיוב העמדת פטור של 70% לבסיסים הצבאיים הנמצאים בשטחה המוניציפלי. החלטת הממשלה כוללת שיפוי בצורת מענקים אשר מפצה באופן חלקי על אובדן הכנסה זה. ההנחה הקטינה באופן אוטומטי את סכומי ההנחות בסך 4.7 מיליון שקלים. בפועל- בזכות גביה איכותית הגבייה מארנונה גדלה בסיכום הכללי ב-3 מיליון שקלים.

במהלך השנים 2016-2017 אירעו מספר אירועים חריגים אשר יצרו מצג כאילו הכנסותיה העצמיות של העירייה ירדו, למרות שבפועל הצגתם של אירועים אלו ונטרול השפעתם על הדוחות הכספיים מציגים תמונה הפוכה לחלוטין. העירייה הגדילה בפועל את הכנסותיה העצמיות בין השנים 2016 – 2017:

בעקבות השיפור הניכר במצבה הכספי של קריית מלאכי בשנת 2016, בזכות יישום מלא של תכנית ההבראה, ניצלה העירייה את המצב ודרשה מהבנקים לקצץ את שיעורי הריבית. על מנת ליישם את הקיצוץ, מחזרה העירייה הלוואות בסך 9.5 מיליון שקלים באמצעות פירעון מוקדם של הלוואות ישנות בריבית גבוהה ונטילת הלוואות חדשות בריבית משופרת. בכללי החשבונאות של משרד הפנים מחייבים את הרשות לרשום את מחזור ההלוואות כהכנסה כנגד הוצאה, כך שבפועל אין השפעה על גרעון העירייה אולם סכומי התקציב גדלים בהתאם לסכום המחזור. על פי דוח משרד הפנים פירעון המלוות קטן משנת 2016 לשנת 2017 בסכום של 10.7 מיליון שקלים. קיטון זה כולל בתוכו את המחזור כאמור בסך של 9.5 מיליון שקלים.

בנטרול שני הסעיפים של עיר עולים ומחזור ההלוואות, העירייה מציגה שיפור בהכנסותיה העצמיות בין השנים בסך של 7.6 מיליון שקלים.

בשנים 2014-2016 יישמה קריית מלאכי תכנית הבראה שכללה קיצוצים רבים. במסגרת התוכנית חויבה העירייה להפחית את שיעור משרתם של סגני ראש העיר ל 60% משרה. העירייה סיימה את יישום התוכנית בהצלחה בסוף שנת 2016 והחל משנת 2017 הוחזר שיעור משרתם של הנבחרים לשיעור המשרה המקורי- 100% ובהתאם גדל שכרם.

היציבות הכלכלית שמציגה קרית מלאכי היא הסיבה לכניסתה לתוכנית ההמראה הראשונה בישראל בסכום של 74.6 מיליון שקלים וכפי שציין שר הפנים אריה דרעי “יש כאן שילוב נדיר של הנהגת העיר. קשה למצוא אנשי מקצוע כאלה”.

מעיריית קריית מלאכי נמסר: “תקציב העירייה מאוזן זו השנה השלישית, בזכות עבודה דקדקנית ואחראית וזאת גם הסיבה לכך שמשרד הפנים בחר בקריית מלאכי כמודל ראשון בישראל ליישום תכנית ההמראה. עובדי מחלקת הגזברות עושים עבודה מדהימה וזאת הזדמנות מצוינת להודות להם על עבודתם הסיזיפית להצגת תקציב מאוזן בכל שנה”.

סגור לתגובות