טיפול בריחות רעים

בשבועות האחרונים תושבי העיר סובלים מריחות בלתי נסבלים המגיעים מהמכון לטיהור שפכים (מט”ש) הממוקם באזור תימורים.

מטרת המט”ש הוא לטהר את מי הקולחין הזורמים מהביובים ומאזור התעשייה באר טוביה ומשם להשקיית מי שדות. לאחרונה המערכת מתקשה לטהר את השפכים מסיבות שונות, משכך הם אינם ראויים להשקיה והמים העומדים הם הסיבה לריח שמגיע עד לתחומי העיר.

ראש העיר אליהו זהר זימן את משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ותאגיד המים תמר לישיבה דחופה כדי לפתור את הנושא בהקדם. תאגיד המים הביא למט”ש מערכת ניידת לטיהור בעלות של 150 אלף שקלים בחודש וביוזמת ראש העיר יצא לאחרונה מכרז לשיקום המט”ש בעלות של כ-20 מיליון שקלים.

מדובר בשלב ראשון שיטהר את המים באיכות המוגדרת בשפה המקצועית ‘שניוני’ ובשלב השני של המכרז איכות המים תהיה ‘שלישוני’. השדרוג המלא של המט”ש יחצה את ה-100 מיליון שקלים.

הטיפול הראשוני מסייע לירידה ברמת הריח הריע ותוך זמן קצר נחוש בשיפור.

סגור לתגובות