תקציב שנת 2019

תקציב 2019 – 210 מיליון שקלים!

בתקציב החדש: תוספת של מיליוני שקלים לחינוך, לגיל הרך ולמחלקת הנוער, הקמת מחלקה לשירות התושב- 24 שעות ביממה ותגבור הניקיון והגינון ברחובות* לא תהיה העלאה במחירי הארנונה וסכום פירעון ההלוואות יקטן *

ראש העירייה אליהו זהר: “גם השנה תושבי קרית מלאכי ייהנו משיפור איכות החיים בכל התחומים”

ראש העיר קרית מלאכי אליהו זהר יביא ביום שני הקרוב לאישור המליאה את תקציב עיריית קרית מלאכי לשנת 2019. התקציב יעמוד על 207,000,051 מיליון שקלים ותוספת של כ-2.8 מיליון שקלים בתקציב המותנה בקבלת תוספת למענקי איזון וארנונה. תקציב העירייה לשנת 2018 הסתכם ב-204 מיליון שקלים, כך שיירשם גידול בתקציב ב-5 מיליון שקלים.

מערכת החינוך בעיר תהנה מתוספת של 4.9 מיליון שקלים ותכלול תוכנית ייחודית לתגבור ל-5 יחידות בגרות במדעים, אנגלית ומתמטיקה. קרית מלאכי נבחרה לתוכנית זו יחד עם עוד 12 רשויות בישראל בלבד. התחום הרגשי והטיפולי לתלמידים יקבל תשומת לב מיוחדת בזכות חדרי שלווה בבתי הספר.

בתחום הגיל הרך, תוכנית מיזם ינקות שמטרתה פיקוח חינוכי על המעונות והמשפחתונים הפרטיים נכנסת אף היא לתקציב החדש וכן תחום האוריינות (קריאה וכתיבה) המקבלת תוספת בתקציב וכן  תוספת כח אדם לשירות הפסיכולוגי.

מחלקת הנוער תזכה בהגדלה משמעותית במצבת כח האדם ותוספת של רכזי נוער, גיוס משמעותי ותפעול.

הבשורה החדשה היא הקמת אגף שירות לתושב. המוקד העירוני פועל היום עד לשעה 16:00 ולאחר מכן עובר לשירות חיצוני. החל מהשנה הבאה יאויש המוקד 24 שעות ביממה וכל פנייה תועבר לאגפים הרלוונטים בעירייה לטיפול מיידי. כמו כן, תקציב התשתיות, הניקיון והגינון גדל אף הוא בתקציב 2019 של קרית מלאכי.

מעבר להכנסות העצמיות של הרשות וכן מהשגת מקורות תקציבים ממשרדי הממשלה ומשרד הפנים, נכללו גם הכנסות ממענקים מיוחדים במסגרת יישומה של תוכנית המראה. התוכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים ומהווה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2022. העירייה כללה בתקציב 2019 סך של 6.5 מיליון שקלים ממענקים במסגרת תוכנית המראה בהשוואה לסך של 5.2 מיליון שקלים בשנת 2018.

בשנת 2019 תחל פעולתה של מנהלת לאזור התעשייה אשר תעסוק בתפעול ופיתוח אזורי התעשייה של הרשות ובשדרוג השירותים הניתנים למפעלים ובעלי עסקים.

הארנונה למגורים ותעשייה לא תעלה, מעבר להוראה של משרד הפנים להעלאה בסך 0.32% בשל השינויים במדד, המוכנה ‘טייס אוטומטי’.

גזבר העירייה צביקה דוידי: “הצעת התקציב השוטף לשנת 2019 המוצגת לאישור המליאה מגלמת את המשך מגמת הגידול והשבחת סל השירותים לתושב בכל תחומי הפעילות. גידול זה מתאפשר בעיקר לנוכח המשך הגדלת המקורות העצמיים של הרשות ובמימון מקורות “מתוכנית ההמראה” המיושמת בשיתוף משרד הפנים ומאפשרת את גידול והתחדשות העיר על קרקע בטוחה. חשוב לציין כי מגמות אילו מתאפשרות על רקע מדיניות ראש העיר אליהו זהר המשלבת אחריות תקציבית ותכנון מושכל לטווח ארוך”.

ראש העירייה אליהו זהר: “למרות שמענקי האיזון קוצצו ולמרות שבוטל מעמד עיר עולים לכל הרשויות, תקציב העירייה ממשיך לצמוח עד לכמעט 210 מיליון שקלים. התקציב כולל יותר לחינוך, יותר לפרויקטים ושירות לתושבים ויותר לניקיון. התקציב שלנו גם השנה מאוזן וללא גרעון שוטף זו השנה הרביעית. אני רוצה להודות לגזבר העירייה צביקה דוידי ולכל צוות הגזברות על הכנת ספר התקציב והשגת היעדים הלא קלים שאני מציב בפניהם”.

סגור לתגובות