222 מיליון לתקציב 2020

תקציב עיריית קריית מלאכי ממשיך לצמוח: תוספת של מיליוני שקלים לחינוך, לצעירים לאגף שירות לתושב והגדלת תקציב הניקיון * תקציב הספורט יעמוד על כחצי מיליון שקלים לפיתוח ענפים נוספים* לראשונה יתוקצב מסע לאתיופיה לתלמידי תיכונים להעמקת הכרת הקהילה *  ראש העירייה אליהו זהר: “הניהול האחראי מוביל אותנו להגדלה משמעותית בכל התחומים”

 ביום שלישי הבא יביא ראש עיריית קריית מלאכי אליהו זהר לאישור חברי המליאה  את ספר התקציב לשנת 2020. כמו בששת השנים האחרונות, תקציב העירייה ממשיך לגדול באופן דרמטי ויעמוד על 221,344,000 ותקציב מותנה בסך 1,534 מיליון שקלים המותנה בגביית ארנונה מפיגורים. תקציב העירייה לשנת  2019 שהתחיל ב-207 מיליון שקלים נסגר לאחר על סך 213 מיליון שקלים לאחר עדכוני התקציב במהלך השנה. סך הכל מציגה העירייה גידול של 8.3 מיליון שקלים ביחס לשנה החולפת. גם השנה לא תעלה העירייה את מחירי הארנונה .

 מסע לאתיופיה ותוספת כח אדם

בקריית מלאכי לא עוצרים את התנופה במערכת החינוך ונוסף ל-כ-5 מיליון שקלים תוספת משנה שעברה, בתקציב הקרוב אגף החינוך יזכה לתגבור של 3.6 מיליון שקלים. התקציב יוסב להגדלת המענה לילדים עם צרכים מיוחדים וכן השבחת שירות איכותי בגנים ותקציב הסעות לילדים עם צרכים מיוחדים. כמו כן נרשמה הגדלה במימון לבתי הספר במסגרת תוכנית לחיזוק ההכלה וההשתלבות בחינוך הבלתי פורמלי בהיקף של 356 אלף שקלים. תקציב נוסף יוסב לטובת מסע של תלמידי תיכונים לאתיופיה- לראשונה בישראל.

מחלקת הנוער תזכה בהגדלה משמעותית במצבת כח האדם ותוספת של רכזי נוער, גיוס משמעותי ותפעול.

ותוספת בכח האדם לתחומים של הרכנה לשירות משמעותי לצה”ל- במשרה מלאה, הרחבה והסדרה בתמיכה בתנועות הנוער הגלדה בתקציבי הפעילות.

מרכז הצעירים בא לידי ביטוי בהגדלת התקציב ב-322 אלף שקלים. גידול זה נובע בעיקרו מהשקעה במלגות, בפרויקטים ואירועים מגוונים לאורך השנה לטובת צעירי וצעירות קריית מלאכי.

משקיעים יותר בניקיון ובשירות לתושב

כחלק משיפור תקציב הניקיון, העירייה תכניס מנהל רובע אשר יהיה אמון על הניקיון, הקשר עם קבלני המשנה, גינון ותחזוקה של אזורים נרחבים בעיר. מדובר בפיילוט ראשוני אשר צפוי לשנות משמעותית את הניקיון ובהמשך צפוי להתפתח לשאר העיר.

בתקציב 2020 הגדילה קריית מלאכי את ההשקעה השנתית באגף השירות לתושב, המוקד העירוני

וההשקעה בתשתיות ואחזקה בסך 455 אלף שקלים.  תקציב זה מחולק למגוון תחומים ביניהם: אחזקת גני ילדים, מיזוג מוסדות חינוך וציבור בעיר, פיתוח המוקד העירוני ואגף שירות לתושב. האגף הטכני קיבל תוספת לצורך ביצוע עבודות שונות ברחבי העיר.

האגף לשירותים חברתיים גדל בתקציב 2020 בהיקף כחצי מיליון שקלים במספר מגמות: מקלטים לנשים מוכות, החזקת אוטיסטים ואנשים עם מוגבלויות במסגרות ופנימיות. גם הגדלת התקצוב עבור תוכנית ‘נושמים לרווחה’ שמטרתה לשפר את מצבן של משפחות בתחומי החיים, מיצוי זכויות, תעסוקה, כלכלת המשפחה ותנאי חיים בסיסיים. הספורט בקריית מלאכי שבשנה האחרונה התפתח לתחומים נוספים בעיקר בתחום האתלטיקה, צפוי להתפתח לענפים נוספים וחיזוק הענפים הקיימים.

עמידה ביעדים

התקציב בקריית מלאכי צומח למרות שמקורות הכנסה משמעותיים נגרעו. לפני כחמש שנים הצטרפה העירייה לרפורמה של משרד האוצר באגפי תכנון ובנייה. בתקציב זה שיפרה העירייה משמעותית את השירות לתושבים, נוספו תקנים לבודקי תוכניות, פקחים ומנהל ועדה לתכנון ובנייה. לאחר מידרג יורד בהשתתפות שכר בשנים האחרונות, בשנת 2020 תממן העירייה את כל עלות שכר העובדים והפער לעומת שנה קודמת עומד על 911 אלף שקלים. גם ביטול מענק צמצום פערים לרשויות במעמד עיר עולים יגרע מהעירייה 712 אלף שקלים.

הארנונה למגורים ותעשייה לא תעלה, מעבר להוראה של משרד הפנים להעלאה בסך 2.58 אחוזים בשל השינויים במדד, המוכנה ‘טייס אוטומטי’.

גזבר העירייה צביקה דוידי: “הצעת התקציב השוטף לשנת 2020 שתובא לאישור המליאה מגלמת המשך גידול בהיקף התקציב הרשות וזאת למרות הצמצום במקורות חוץ. מגמת הגידול בתקציב מאפשרת מתן מענה איכותי לאתגרים העומדים בפתח הכוללים את המשך השבחת סל השירותים לעיר בשילוב קליטה איכותית של משפחות בשכונות החדשות”.

ראש העירייה אליהו זהר: “מאז התקציב הראשון שהעברתי כראש עיר בשנת 2014 צמחנו בלא פחות מ-67 מיליון שקלים. 67 מיליון שקלים שכולם מושקעים בתושבי קריית מלאכי הזוכים להרבה יותר. ברצוני להודות לגזבר העירייה צביקה דוידי ולכל צוות הגזברות על הכנת ספר התקציב והעמידה באתגרים הרבים”.

הבהרה:

תקציב 2019 בסך 213 מיליון שנכתב בכתבה לא כולל בתוכו את התקציב המותנה.
התקציב הסופי כולל מותנה הוא 214,579,000 והתקציב הכולל לשנת 2020 כולל מותנה הוא  222,878,000.
ההפרש של 8.3 מיליון ש”ח שנכתב בכתבה מתייחס לסכומים אלו.

סגור לתגובות