פרטי אירועים

  • תאריך:

 


 באולם הספורט של המתנ”ס
(מחר – נסיעה מאורגנת ליום האחרון של פסטיבל המחולות בכרמיאל )