פרטי אירוע

  • Date:

 


 באולם הספורט של המתנ”ס
(מחר – נסיעה מאורגנת ליום האחרון של פסטיבל המחולות בכרמיאל )