מבצע עיקור סירוס חתולי רחוב

אגף השרות המחלקה הוטרינרית מודיע על התחלת מבצע לסירוס ועיקור חתולי רח’. המבצע יתחיל אי”ה ביום ב’ בתאריך 1.6.15 לפי הסדר הבא: שכונת הרצל שכונת ויצמן מרכז מסחרי שד’ בר יהודה כל תושב שברשותו חתול בית עליו לדאוג שהחתול יהיה המשך קריאה