ז'בוטנסקי 8 קומה א'| קריית מלאכי
אנשי קשר
08-8608721
08-8585036
קבלת קהל:
יום ב’ בין השעות 08:30-12:00
יום ג’ בין השעות:
08:30-12:00
לא יינתן מענה טלפוני בשעות קבלת קהל.
מענה טלפוני בודקים:
ימים: א’, ב’, ד’, ה’ בין השעות 13:00-15:00
טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: מרכזייה תפקיד: טלפון: 08-8608721 נייד: דוא"ל:
שם: אדר' נעם רווחה תפקיד: מהנדס העיר טלפון: הקש 0 נייד: 0 דוא"ל: [email protected]
שם: שירה מעודה תפקיד: מנהלת הוועדה טלפון: הקש 0 נייד: 0 דוא"ל: [email protected]
שם: אושרית אשכנזי תפקיד: מזכירת אגף טלפון: הקש 0 נייד: 0 דוא"ל: [email protected]
שם: יחיאל כהן תפקיד: מנהל אגף פרוייקטים תשתיות ופיתוח טלפון: הקש 1 נייד: 1 דוא"ל: [email protected]
שם: לירז כהן תפקיד: מזכירת אגף פרויקטים תשתיות ופיקוח טלפון: הקש 1 נייד: 1 דוא"ל: [email protected]
שם: סימה חזן תפקיד: אחראית נכסים ומזכירת תכנון ומידע טלפון: הקש 2 נייד: 2 דוא"ל: [email protected]
שם: יורי רחמן תפקיד: מידען בודק תב"עות חישובי אגרות טלפון: הקש 3 נייד: 3 דוא"ל: [email protected]
שם: רפאל אבייב תפקיד: מפקח בניה טלפון: הקש 4 נייד: 4 דוא"ל: [email protected]
שם: מירי אברהם תפקיד: מפקחת בנייה טלפון: הקש 5 נייד: 5 דוא"ל: [email protected]
שם: הגר סגל תפקיד: מפקחת בנייה טלפון: הקש 6 נייד: 6 דוא"ל: [email protected]
שם: יפעת מלכה תפקיד: אחראית שומה והעברות בטאבו טלפון: הקש 7 נייד: 7 דוא"ל: [email protected]
שם: יעקב ינקו תפקיד: מפקח העברה בטאבו טלפון: הקש 8 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: ניר עזרה תפקיד: שמאי וועדה טלפון: הקש 9 נייד: 9 דוא"ל: [email protected]
שם: רחלי סברדלוב תפקיד: בודקת היתרים טלפון: הקש * ואז 1 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: חן שירה סימן טוב תפקיד: בודקת היתרים טלפון: הקש * ואז 2 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: אליסיה וייס חוסיד תפקיד: בודקת היתרים טלפון: הקש * ואז 3 נייד: דוא"ל: [email protected]

 

דבר מהנדס העיר,

תושבי העיר וסביבתה, יזמים ומתכננים יקרים,

קרית מלאכי עוברת בשנים האחרונות תהליכים אורבניים מואצים.

העיר מתרחבת מערבה בשכונות החדשות: שכ' המחנה הצבאי, כרמי הנדיב ונאות הכפר, ומכפילה את אוכלוסייתה מכ-25,000 לכדי 50,000 תושבים, בד בבד עם הגדלת אזורי התעסוקה בעיר.

על-מנת לא ליצור הבדלים של "עיר חדשה" ו"עיר ישנה", מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בעיר הוותיקה, בהתחדשות, בפיתוח ובחיזוק המע"ר (המרכז העירוני).

אגף ההנדסה, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ובחסות מינהל התכנון במשרד האוצר, מקדמים את הרחבת וגידול העיר מזרחה "רובע האלה" הכוללת מחלף לכביש 6 ומסוף תחנת רכבת חדשה, לכדי עוד כמאה אלף תושבים חדשים.

תהליך שבנוסף יאפשר ביצוע התחדשות עירונית במסגרת פינוי בינוי בעיר הוותיקה, באמצעות מתן קרקע משלימה ליזמים, שיחדשו את השכונות הישנות.

בין שאר פעולות אגף ההנדסה, מושקע מאמץ גדול בשינוי תרבות הבניה ללא היתר בעיר, צוות עובדי האגף פועלים בכל המישורים למיגור התופעה. נודה על שיתוף פעולה מצדכם, למען עירנו, יופייה ואיכותה, עיר שתהווה מרכז ומוקד משיכה ליישובי הסביבה ותמלא את ליבנו בגאווה.

תחומים נוספים בהם מטפל האגף:

היטל השבחה

טיפול בתביעות פיצויים המוגשות בגין תוכניות בניין עיר מאושרות.
קביעת שומות לצורך קביעת היטלי השבחה, וגבייתם.

פיקוח על הבניה

אכיפת חוק התכנון והבנייה, פיקוח על בנייה בעיר והתאמתה להיתר הבנייה. הפעילות כוללת ביקורת נרחבת בשטח, איתור עבירות, הכנת כתבי אישום וביצוע צווי הריסה.

רישוי בניה

הוצאת היתרי בנייה, החל מפתיחת התיק, דרך בדיקת התוכניות והכנתן לדיון בוועדות התכנון הסטטוטוריות. הוצאה מן הכוח אל הפועל של תוכניות בניין עיר.

נגישות נכים

גיבוש כללים וקביעת תקן עירוני בתחום נגישות נכים. הפעילות כוללת הדרכת בעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה לצורך פיקוח על יישום החוק וליווי כאשר מתעורר צורך בתיקון ליקויי נגישות.

מבנים מסוכנים

איתור מבנים מסוכנים בעיר, תוך בחינה פיזית של המבנים, התראה בפני הבעלים והנחייתם בטיפול להסרת הסכנה.
המחלקה, כחלק ממערך החירום, מסייעת במתן הערכות מצב הנדסיות מייד לאחר אירוע חבלני או פגעי טבע וכדומה.