בן גוריון 13 | קרית מלאכי
אנשי קשר
08-8500887
08-8580759
בתיאום מראש
טבלת אנשי קשר - שפ"ע
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: ניסים גלעם תפקיד: מנהל אגף שפ"ע טלפון: נייד: דוא"ל: nissim@k-m.org.il
שם: קארין תפקיד: רכזת רישוי עסקים טלפון: 08-8500887 נייד: דוא"ל: karin@k-m.org.il

אחראי על איכות הסביב ועל הניקיון הכולל בעיר ובכלל זה לפינוי האשפה הביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט וניקיון הרחובות והמדרכות.

בנוסף, אמון האגף על תחזוקתם השוטפת וטיפוחם של המוסדות, המתקנים, הרחובות, הכיכרות והגנים.

תחת אגף השפ"ע יש תחומי אחריות נוספים: הפיקוח הווטרינרי ורישוי העסקים.