מרכז קיימות

הארכת קול קורא

קול קורא לפרויקטים קהילתיים לקידום שמירה על הסביבה

תקנון קול הקורא

שפפ"ים

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עיריית קרית מלאכי משפץ ומטפח שטחים פתוחים פרטיים בשכונת קיבוץ
גלויות . התכנית נעשית בשיתוף התושבים.

גינת כלבים

פרויקט קהילתי ביוזמת קבוצת מתנדבים אשר מקימים גינת כלבים בשטח מגודר אשר הוקצה על
ידי הרשות לשימושם של הכלבים ובעליהם על מנת שהכלבים יוכלו להתרועע ולפרוק ממרצם. כחלק
מהפעילויות יועברו בגינה סדנאות שונות.

בוסתן קהילתי - גבעת הפרפרים

מתנדבים אשר אכפת להם מאיכות הסביבה ומטיפוח העיר, הקימו יחד עם העירייה בוסתן עצי פרי הפתוח
לקהילה. בבוסתן המשפחות יכולות להנות מהטבע ומפעילויות פנאי לילדים שיתקיימו בבוסתן על ידי
המתנדבים בנושא שמירה על הטבע ואיכות הסביבה.

עושים שכונה

יצירת קבוצת אומנים מקומיים שישפצו ויצבעו מרחבים ציבוריים, ארונות חשמל וכדומה. זאת על מנת
לטפח ולשפר את פני העיר.

חב"ד חוגגת חמישים

מיזם קהילתי לשיפור נראות חצר בית הכנסת הנמצא במרכז שכונת חב"ד על ידי קבוצת מתנדבים. המיזם
כולל שיקום, טיפוח, צביעה וגינון של המקום.