המועצה שבדרך…….

אופי הישוב היה כפרי בראשיתו והמעברה הייתה בתחום שיפוטה של המועצה האזורית באר-טוביה והיא נהלה את כל ענייניה הפנימיים של התושבים וכן את מגעיהם עם מוסדות הממשלה.

בשנת 1951 באה קריאה לתושבים להתארגנות עצמית במסגרת וועד אשר ייצג את התושבים בפני המועצה האזורית בכל בעיות הישוב. אז הוחלט על בחירות שבמסגרן יבחרו 10 10 חברי וועד. נבחרו 10 חברים שנקראו “הוועד המקומי” שהיה כפוף למועצה האזורית . בראש הוועד עמדו חיים גושן ואליהו בבילה.

בסוף 1953 נתן האשור להקמת מועצת פועלים.

בשנת 1954 מונתה מועצת הפועלים הראשונה ומונו 7 חברים – כולם אנשי מפא”י . חיים גושן נתמנה כמזכיר המועצה המקומית.

בשנת 1958 חל מפנה במעמדה המוניציפאלי של העירייה שעה שהוחלט להפכה ליישוב עצמאי שבראשו מועצה מקומית נבחרת ונפרדת מהמועצה המקומית באר –טוביה.

להלן תוצאות הבחירות ושמות הנבחרים החל מהבחירות הראשונות שנערכו בקריית מלאכי.

3.11.1959 – הצביעו 1639 איש. מפא”י קיבלה 5 מנדטים, מד”ל -3 , אחדות העבודה -1 נבחרו לכהן במועצה :

מסיעת מפא”י – חיים גושן, דוד אלבג עבודי, אברהם בן נקוט, אברהם אוזן, אליהו בבילה, ויוסף אלון.

מסיעת מפד”ל- יצחק ביטון, מקס אבוטבול.

מסיעת אחדות העבודה- אליהו ביטון.

2.11.1965- הצביעו 2917 איש . המערך קיבל 4 מנדטים, מפד”ל -2 , גח”ל -2 , רפ”י -1 .

נבחרו לכהן במועצה :

מסיעת המערך- ד”ר קרסטשי פרנסיס, אברהמי שלמה, אליהו בטון.

מסיעת גח”ל- בנימין אלון, משה שושן.

מסיעת מפד”ל- משה חרר, שמואל בן הרוש.

מסיעת רפ”י- עזרא מורד.

28.12.1969- הצביעו 3624 איש. המערך קבל 4 מנדטים. מפד”ל-2 , גח”ל-2, מפא”י -1 נבחרו לכהן במועצה :

מסיעת המערך- דוד אלבג עבודי, משה זיגמן, פרוספר סילוק, עזרא מורד.

מסיעת גח”ל – משה קצב משה שושן.

מסיעת מפד”ל –עמרם אבו חצירא (ז”ל), אליהו ביטון, שמואל בן-הרוש.

מסיעת פא”י- גבי תירוש.

31.12.1973- הצביעו 4292 איש. המערך קיבל 3 מנדטים, גח”ל- ליכןד_3, פא”י-2 מפד”ל-1.

נבחרו לכהן במועצה:

מסיעת המערך –דוד עבודי, אפרים לוינגר, פרוספר סלוק.

מסיעת הליכוד- משה קצב, יוסף ונונו(הוחלף ע”י שמריה דהרי), משה שמעון.

מסיעת פא”י- גבי תירוש, יצחק עזריאל(הוחלף ע”י מימון בן חמו).

מסיעת מפד”ל- יהודה שטרית.

בקדנציה זו הוסכם בין הנבחרים על רוטציה בהנהגת המועצה ובכהונת יו”ר המועצה בין שתי הסיעות.

28.11.1978- הצביעו 4765 איש. גח”ל –ליכוד קבלה 6 מנדטים, המערך -2 , מפד”ל-1 .

נבחרו לכהן במועצה :

מסיעת הליכוד –ח”כ משה קצב, יוסף ונונו, משה שמעון, דהרי שמריה, יצחק אברהם, שושן משה.

מסיעת המערך- אליהו בבילה, בן שושן דני.

מסיעת המפד”ל- שלום אדרי.