תוצאות בחירות 2018

נתוני הצבעה למועמדים לראשות הרשות המקומית:

שם מועמד מספר קולות למועמד אחוז הצבעה למועמד
אליהו ללו זהר 7024 61.89
חיים ויצמן 4326 38.11

נתוני הצבעה לרשימות למועצת הרשות המקומית:

רשימה סמל סיעה מנדטים
הבית היהודי טב 3
הכח לתושבים כח 1
הליכוד מחל 1
התאחדות הספרדים אהבת ישראל חב”ד שס 3
התקוה לעידן חדש ך 2
חי חי 0
להב שיטרית צ 0
צעירים 8102 א 2
קריה אחת בראשות יוסי סולימני ים 1
קרית-מלאכי אחרת גד 0