תכנית הרשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול בעיר קריית מלאכי מובילה בהתמודדות עם נגע האלימות, סמים ונזקי האלכוהול.

התכנית מביאה ליישובים, סל תכניות ליבה ותוכניות מותאמות לרשות. התוכניות מופעלות תחת יעדים, הגדרות, עקרונות ודרכי מדידה אחידים. מדובר בתכניות שהוכחו כאפקטיביות (best practice)  בצמצום תופעות אלימות ופשיעה והם משקפות בצורה מיטבית את עקרונות התכנית.

התוכנית פועלת לחיזוק החוסן העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת תחושת אחריות חברתית ושייכות למקום. התוכנית מפעילה ומקדמת פעילויות ותוכניות לצמצום תופעות סיכוניות כתנאי לקיום חברה בריאה, בטוחה וערכית לרווחת החברה ולאיכות תושביה.

מטרות ויעדים:

  1. שיפור והגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של התושבים בעיר.
  2. פיתוח קהילה השוללת שימוש לרעה באלימות, סמים ובאלכוהול מתוך המחשבה כי לקהילה הכוח להשפיע על המציאות המקומית.
  3. הפחתה הדרגתית ומשמעותית של אירועי האלימות ופשיעה.
  4. שיתוף תושבים ופיתוח קהילה חזקה, פעילה ויוזמת בתחום מניעת האלימות הסמים והאלכוהול.
  5. יצירת שותפויות ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים ביישוב.

 התוכנית מתמקדת במספר תחומים – חינוך, רווחה, אכיפה, פנאי וקהילה.