ז'בוטנסקי 20 | קריית מלאכי
אנשי קשר
טבלת אנשי קשר - בטחון
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: עמיר בן שמעון תפקיד: קב"ט העיר טלפון: נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: אתי כליפא תפקיד: מזכירת בטחון טלפון: נייד: 053-2445561 דוא"ל: [email protected]

מטרת מחלקת הביטחון בעירייה  לשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר. המחלקה ערוכה לסייע בטיפול במצבי חירום כגון: רעידת אדמה, פיגועים ואסונות טבע .המחלקה מסיירת מדי בוקר בעיר לבדיקה שגרתית ובקורת של מאבטחים בבתי הספר ובגני הילדים . 

קב”ט העירייה ממונה

 • ביטחון הציבור
 • יועץ ראש העיר בנושא ביטחון
 • ממונה חירום של העיר והציבור
 • ממונה על הביטחון והסדר בעיר ואירועי העיר .
 • רכז וועדת פס”ח מל”ח בשעת חירום .
 • מתאם פעילות בין וועדת מל”ח לגורמי צ.ה.ל. וביטחון .
 • תיאום עם גורמי משטרה ואחרים .
 • אחראי על המקלטים הציבוריים בעיר .
   

קב”ט מוסדות חינוך

 • הכנה והכשרת מאבטחים למוסדות חינוך
 • הכשרת עוזרי ביטחון במוסדות חינוך .
 • הכשרת מנהלי בתי ספר לקראת תרגילים
 • הכנת תיקי שטח של בתי הספר ומוסדות חינוך וציבור .
 • תיאום עם המשטרה ועריכת תרגילים משותפים .
 • תיאום עבודה ופגישות עם קב”ט מחוזי של משרד החינוך ועם מנהל בטיחות של משרד החינוך.
 • הכשרת מורים ועוזרי ביטחון לקבלת נשק .
 • אחראי על מחסן נשק – מפעל ראוי .
 • הדרכת לרכזי טיולים .
 • מתן אישורים לקטיינות בבתי הספר ובגני הילדים .

 

בטיחות

 • מנהל בטיחות.
 • מתן אישורים לפתיחת שנת הלימודים לבתי הספר וגני הילדים .
 • בדיקת מוסדות חינוך בתחילת שת הלימודים וגילוי ליקויים וטיפולם .
 • בדיקת מוסדות העירייה ומוסדות ציבור .
 • אישור איכלוס מוסדות חינוך חדשים .
 • מתן אישור לקייטנות לבתי הספר ולגני ילדים.
 • תיאום עם משטרת ישראל ,מ.ד.א,כיבוי אש בנושא בטיחות .
 • ביקורת בטיחות וגיאות לשם קבלת הפעלה לכל מוסד.
 • בדיקות בטיחות לפי חוזר מנכ”ל בבתי הספר וגני ילדים והעברת דוח למנכ”ל העיר ולמנהלים הנוגעים .