יסודי

שם בית הספר

כתובת

טלפון

מנהלת

מזכירה

סמל מוסד

אחוות אחים

הנגב 1

08-8581907

חני ז'אנו

עובד מרים

611053

אלי כהן

רבקה גובר 15

08-8581316

אירית טיירו

רוית אסולין

611798

הראל

שד' הורדים 16

08-8581310

אורית שרעבי

גלית צרויה

612051

נצח ישראל

גושן  1

08-6435066

מורן אוקנין

שולה אבידן

611061

חב"ד בנות

 

שד' ירושלים 34

08-8581318

שריתה שווכה

רבקה אסרף

שירה בוטרשוילי

612234

חב"ד בנים

שד' ירושלים 30

08-8581062

אהרון מנגמי

ברוך קאפלושניק

612994

תורני עציון

התאנה 2

08-8505087

חיים מימרן

אפרת מלכה

614560

ישורון

הרב יצחק ניסים 12

08-8581311

יהושע מלכה

תמי יוחנן

611335

ת"ת בית יוסף

שד' ירושלים 20

08-8585450

ברוך כלאף 

 

615179

על יסודי

תיכון אמי"ת

בר יהודה 4

08-8581315

אביעד גבאי

ליאת קטני

670414

אולפנת הנני

בר יהודה 1

08-8581315

נוגה ויטרי

 

 

גימנסיה דרכא

ספרא 36

08-8581317

מיכל חזן

סמדר לוי

670422

תיכון בית חנה

שד' ירושלים 32

08-8587850

יעל עזריאל

שושי מהצרי

640631