בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
אחוות אחים רחוב גושן 08-8581907
08-8586923 פקס
חני זאנו מרים עובד 611053
אלי כהן רבקה גובר 15

08-8581316
08-8583911 פקס

אירית טיירו רוית אסולין 611798
הראל הוורדים 10 08-8581310
08-8504824 פקס
אבי חדד גלית צרויה 612051
נצח ישראל גושן 1 08-8582171
08-8600151 פקס
רוית גדנקן שולה אבידן 611061
חב"ד בנות שד' ירושלים 34 08-8581318
08-8505725 פקס
שריתה שווכה רבקה אביטן 612234
חב"ד בנים שכונת חב"ד 08-8581062
08-8601105 פקס
אהרון מנגמי ברוך קאפלושניק 612994
תורני עציון שכ' נרקיסים 08-8505087
08-8600610 פקס
חיים נימרן זלטוש לרר 614560
ישורון ויצמן 45 08-8581311
08-8503736 פקס
יהושע מלכה תמי יוחנן 611335
ת"ת בית יוסף  שד' י-ם 08-8585450
08-8585457 פקס
הרב ברוך כלאף תהילה בהרן 247460