רישום לחטיבות צעירות בתוך בתי הספר- משתלבים רק גילי 5

גיל

שכונה

כתובת

סמל מוסד

אפיון מוסד

שם הגננת

שם מוסד

מס

חטיבות צעירות ממלכתי דתי

5

שד' הוורדים

שד' הוורדים 16

 

ממלכתי דתי

 

בית הספר הראל

1

5

ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי 47

 

ממלכתי דתי

 

בית הספר נצח ישראל

2

חטיבות צעירות ממלכתי

5

הנגב

הנגב 1

 

ממלכתי

 

אחוות אחים

 

3

5

רבקה גובר 

רבקה גובר 15

 

ממלכתי

 

אלי כהן

4