פרטים ומידע להגשת בקשה לסייעת רפואית:

מינהל החינוך הוא המורשה הבלעדי להגשת בקשה לסייעת רפואית עבור בנכם/בתכם
יחד עם זאת, אישור הצבתה של סייעת רפואית הינו של הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות
ההחלטה הרשמית נשלחת באמצעות מערכת אינטרנטית של משרד החינוך
הרשות הינה הגורם שבאמצעותו מוגשת הבקשה, ולרשות אין כל צד בהחלטה

לצורך הגשת בקשה לסייעת רפואית עבור בנכם / בתכם ובשמכם, אנו מבקשים להמציא מסמך רפואי מרופא מומחה 
(תוקף המסמך עד 6 חודשים) ולהעבירו למשרדינו בין התאריכים 10/03-30/03 לשנת הבקשה הרלוונטית.
מסמכים שיעברו במועד מאוחר יותר יועלו בהתאם למועדי הפתיחה באתר המקוון ותהיה לכך השלכה לתאריך המענה שיתקבל.

 

הורים לילדים אלרגניים: 

מדיניות הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות היא כי במידה ואושרה סייעת האישור לכל היותר עד כיתה ב'.
במידה והנכם מעוניינים לערער על החלטת הוועדה, יש להגיש מסמכים נוספים ומעודכנים מרופא מומחה בלבד לאגף החינוך
בפרט 10 ימים מיום קבלת ההחלט

 

הבהרות

  • הוועדה מקפידה כי במידה ובכיתה / גן משובצים יותר מילד אחד הנדרש לסייעת רפואית, יאושר תקן אחד בלבד. 
  • עפ"י מדיניות משרד הבריאות, הסיוע ניתן לשעות הלימוד בלבד ׁׁׁ(לא כולל צהרוןׂ).
  • באחריות ההורה לעדכן את המחלקה על כל שינוי בשיבוץ המוסד
  • מסמכים ניתן לשלוח גם במייל: [email protected]

 

מידע נוסף בעניין זכאות לסייעת רפואית ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין זה המופיע באתר האינטרנט של משרד החינוך.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לפורטל הורים