מרכז ידיד, משה שרת 110
אנשי קשר
08-6176868
08-6176877
א'-ה'- 8:00-16:00
ג'- 16:00-18:00
טבלת אנשי קשר - היחידה לביקור סדיר
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: מזל וובנך תפקיד: מנהלת יחידת קבס"ים- ממלכתי + מסגרות חוץ טלפון: 08-6176868 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: קוקיט ביאדגלין תפקיד: קבס"ית -ממ"ד + חרדי בנות טלפון: 08-6716869 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: רפאל גולדמיץ תפקיד: קב"ס - חרדי בנים טלפון: 08-6716870 נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: הרב אדיב ידידיה תפקיד: קב"ס- גנים, יסודי, פנימיות טלפון: 08-6716870 נייד: דוא"ל: [email protected]

תפקידיו ופעולותיו של קצין הביקור  הסדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל ומשרד החינוך. מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח את התמדתם של תלמידים במערכת החינוך במשך 12 שנות לימוד.
קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה. ולייצג את מדיניות משרד החינוך.

חזון :

מימוש זכותם של ילדים ובני נוער בסיכון הלומדים במערכת החינוך או נשרו ממנה למיצוי הפוטנציאל האישי ולגיבוש תפישת העתיד שלהם לתפקוד נורמטיבי בחברה.

תפקידם של מערכת החינוך ושל השירותים השונים הקיימים עבור ילדים ובני-נוער הינו לסייע במימוש מכלול הזכויות להן זכאי הילד, ליצור הזדמנויות למימושן ולהקנות לו כלים, דעת וערכים

אוכלוסיות היעד:

"תלמידים בסיכון נשירה" - ילדים ובני נוער בגילאי  3-18 הנמצאים במצבי "נשירה סמויה" ובסיכון ל"נשירה גלויה".
"נוער מנותק" - בני נוער בגילאי 14-18 שנשרו והתנתקו מכל מסגרות החינוך הפורמאליות .

מטרות:

 • להגביר את ההתמדה של ילדים ובני נוער במסגרות חינוכיות .
 • למנוע נשירה (סמויה וגלויה) של ילדים ובני נוער מבתי ספר.
 • לשלב מחדש ילדים ובני נוער שנשרו (מנותקים) במסגרות חלופיות (פורמאליות ובלתי פורמאליות  במסלולי למידה והכשרה מקצועית אפקטיביים.
 •  לנגיש השכלה, לגשר על פערים ולקדם ילדים ובני נוער בתחומי השכלה ומיומנויות מקצועיות

   פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים:

 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי
 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר
 • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל
 • ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה
 • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.
 • השתתפות בוועדות בין מקצועיות ובוועדת התמדה יישובית  שהרשות מובילה

פנייה למחלקה תיעשה בדרך כלל כאשר:

 •  נדרש טיפול לתלמידים מתקשים מבחינה לימודית והתנהגותית   
 • קיימות בעיות וקשיים בביקור הסדיר

שלבי פנייה למעורבות של הקצין הביקור הסדיר

 • בשלב הראשון תתקיים שיחה טלפונית של מחנכת ו/או יועצת בית הספר/ גננת/ איש מקצוע אחר  עם הורי התלמיד. במקביל, באחריות מחנכת הכתה/ גננת, יחד עם יועצת בית הספר, לנהל שיחה אישית עם התלמיד והוריו
 • במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד במסגרת החינוכית, נציג מהמסגרת עצמה יקיים ביקור בבית התלמיד
 • במידה ובית הספר מבצע את הפעולות הללו, ועדיין לא חל  שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות המסגרת לשלוח מכתב רשום להורים, עם העתק לקצין ביקור סדיר
 • במידה שלאחר שבוע מיום שליחת המכתב לא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות המסגרת הלימודית להעביר את הטפסים הבאים:
 • טופס פנייה לקב"ס 
 • מכתב רשום מסגרת חינוכית להורים 

מסמך ישים חוזר מנכ"ל עדכני 2017 

  כל קצין ביקור  סדיר ממונה על מספר מוסדות חינוך בעיר ומחוץ לעיר:

שם הקבסית

תחומי אחריות

טלפון

מייל

מזל וובנך

ממלכתי + מסגרות חוץ

08-6176868

[email protected]

קוקיט ביאדגלין

ממ"ד + חרדי בנות

08-6716869

[email protected]

רפאל גולדמיץ

חרדי בנים

08-6716870

[email protected]

הרב אדיב ידידיה

גנים, יסודי, פנימיות

08-6716870

[email protected]