הסבר לתושב המוכר נכס נדל"ן - אישור לטאבו או המעוניין במשכנתא על נכסו

הערה: במידה ויש חריגות בניה יש לשלם ארנונה, היטלים לעירייה ודמי הקמה לתאגיד מים. יחד עם זאת יש להסדיר את החריגות או להרוס אותן- ניתן לפנות למידען לוודא האם ניתן להסדיר את החריגות. במקרה ואין הריסה /הסדרה של חריגות הבניה, הבקשה תעבור לטיפול מחלקת הפיקוח ותרשם הערת אזהרה.

יש לשלוח באמצעות טופס מקוון. ולהכין את המסמכים הבאים: 

  1. יפוי כח (במידה וההעברה לא נעשית ע"י המוכר)
  2. חוזה מכירה
  3. הוכחת בעלות נסח טאבו/אישור זכויות
  4. לבדיקת השבחה: חוזה קניה ראשוני/חוזה מכירה/תצהיר
  5. תשלום אגרה עבור אישור
  6. מחלקת הגביה תצרף סקיצות הקיימות במערכת  

לפירוט התהליך העברה בטאבו לחץ כאן